joi, 29 martie 2012

Raport de activitate-partea a III-a

                                                
                                                                                                                                                           
PROPUNERI LEGISLATIVE(48)
1) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (B573/2011)- înregistrat la Senat pt. Dezbatere
La art.30 ,alin.1 sunt prevazute locurile de munca incadrate in conditii speciale,litera e)mentioneaza activitatile si unitatile prevazute in anexele 2 si 3.In anexa 3 sunt nominalizate doar unitatile care au obtinut avizele pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale,,in conformitate cu prevederile HG.1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.Legea 263/2010 nu a avut in vedere ,ca ulterior termenului mentionat la art.16 din HG.1025/2003 ,astfel cum a fost modificat si completat prin HG.2280/2004,au ramas nereglementate aspecte importante:exista societati care desfasurau sau desfasoara activitati in conditii speciale cfm. HG.1025/2003,dar care din motive obiective ,nu au putut obtine  avizul ptr.indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale,exista societati care au inceput sa desfasoare activitati prevazute in anexa 2 din lege,dupa data de 30 iunie 2005, sau au fost infiintate unitati noi.

2) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate(B607/2011)înregistrat la Senat pt. Dezbatere.
Impune termen pentru incheierea protocoalelor de colaborare intre MECTS,MSP ,MMFPS si societate civila ,necesare dezvaltarii unui sistem de serviciiintegrate de sanatate,educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate.

3) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (B608/2011) înregistrat la Senat pt. informare
Incepand cu anul 1990, in sistemul militar roman o a patra categorie de personal militar, militari angajati pe baza de contract,care au devenit treptat, efectivul fundamental de executie in sistemul miloitar,acest lucru fiind consfintit prin desfiintarea stagiului militar obligatoriu in anul 2004.

 4) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010(L196/2011)Respins de Camera
Are in vedere ca numirea presedintelui si vicepresedintilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  trebuie sa fie facuta de catre Parlament si introduce noi compabilitati in ceea ce priveste numirea persoanelor in functia de presedinte si vicepresedintilor,pentru a intari satbilitatea si independenta autoritatii.

5) Proiect de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti –(L201/2011)Respins de Camera decizională
Sat atestat documentar din sec XVIII

6) Propunere legislativă privind promovarea invenţiilor (L203/2011)Retras de către iniţiator

7) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (L205/2011) Respins de Camera decizională.
Initiativa legislativa urmarestereducerea obligatiilor financiare pentru persoanele neasigurate,facilitand astfel includerea lor in sistem si ,practic cresterea colectarilor.Persoanele neasigurate sunt categorii sociale cu venituri mici ,care atunci cand au probleme de sanatate apeleaza la serviciile de urgenta,nu urmeaza tratamente corespunzatoare si se expun riscului de a dezvolta boli cronice.

8) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (L 207/2011)-Adoptat de Senat-nr. voturi: DA= 61 NU=13 AB=32) Respins de Camera decizională
Propune trecerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sub controlul Parlamentuluiintrucat rolulCNAS este sa gestionezebugetul de asigurari de sanatate format din contributiile cetatenilor romani

9) Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 (L239/2011 )Respins de Camera decizională
Modifica termenul de contestare care este diferit ,in functie de tipul actului administrativ.

10) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali(L269/2011) Respins de Camera decizională
Reglementeazaconditiile de exercitare a mandatului de catre alesii locali,precum si drepturile si obligatiile ce le revin in baza mandatului incredintat.

11) Propunere legislativă de modificarea şi completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial al României, cu modificări şi completări,republicată(L291/2011)- Respins de ambele Camere
Reglementeaza procedura de publicare ,republicare  si rectificare a  actelor in Mof,preluand unele prevederi ale Ord.nr.6/1999 sicoroborandu-le cu cele ale Legii 202/1998.

12) Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României-(L311/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Acorda statului o  roman o putere decizionala  mai mare decat cea pe care o are acum,asupra resurselor minerale care ii apartin.Asigura un echilibru intre potentialul economic al tarii si valorificarea sa in interes national pe de o parte iar pe de alta parte de a permite exploatarea resurselor statului pentru a crea capital privat.Contribuie la clarificarea  unui cadru legal propice pentru ca statul si mediul de afaceri sa conlucreze ca doua entitati diferite dar care sa-si acorde sprijin reciproc fiind asociate sub forma unui parteneriat public- privat.
parte
13) Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată-(L374/2011)Respins de Camera decizională
Modifica artico;u; mentionat in sensul ca presedintele circumscriptiei electorale participa la sedinta de constituire a consiliului local si preda documentele pe baza carora s-a facut alegerea  primarului  si consilierilor locali.

14) Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 (L 375/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Modifica art.21 din Legea 213/1998,privind proprietate publica si regimul juridic al regimul juridic al acesteia,realizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al UAT parcurge o procedura care implica mai multe etape si nivele decizionale.

15) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (L377/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Varianta USL cu participarea sindicatelor.

16) Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali(L406/2011) Respins de Camera decizională
-in sensul reglementarii unei proceduri speciale pentru situatia consatatarii,prin efectul legii ,a incetarii  mandatului alesului local ca urmare a pierderii calitatii de membru al  partidului sau al org.minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales si,corelativ,a procedurii de validare a supleantului pentru locul devenit vacant ca urmare a unei sitiuatii

17) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social(L430/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Impune modificarea cuantumului alocat hranei zilnice,in functie de situatia economico-financiara din fiecare an.

18) Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"(L52/2011) Respins de Senat Initiativa legislativa isi propune sa autorizezez Administratia Rezervatiei sa concesioneze,prin licitatie publica fara a mai fi nevoie de HG,terenurile din perimetrul Rezervatiei,domeniul public de interes national,pe care sunt amlasate bunuri imobile.

19) Propunere legislativă privind asigurarea ordinii şi liniştii publice-L548/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere

20) Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale(L55/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Stabileste procedura ce ar trebui urmata in cazul depasirii numarului max.de mandate a unui membru in consiliile de administratie ale regiilor sau societatilor cu capital de stat.


21) Propunere legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale-(L573/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
Modificarea legislatiei privitoare la pensii de invaliditate,la pers.cu handicap si a altor forme de protectie sociala,creste responsabilitateamedicului specialist in expertiza si recuperare a capacitatii de munca,numit medic expert al asigurarilor  sociale si detrmina necesitatea reglementarii statutului acestei categorii.

22) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(L574/2011) Trimis la Cameră pentru dezbatere
O serie de persoane care beneficiaza de pensii de invaliditate au fost eronat sanctionate sau au pierdut din drepturi necesare pentru o minima supravietuire financiara.Astfel se impune ca pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca,din cauza :accidentelor de munca si bolilor profesionale conform legii,neoplaziilor,schizofreniei si SIDA,TBC.

23) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului-L575/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere

24) Propunere legislativă privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern-L588/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere

25) Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-L669/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere
Modifica art 237 in sensul ca somerii care nu mai beneficiaza de ajutorul de somaj,sa poata sa fie decontate de CNAS gratuit ptr.adeverintele medicale,expertizarea capacitatii de munca,incadrarea si reevaluarea gradului de handicap

26) Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române-L670/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere
Privind proclamarea zilei de 31 august ca Ziua Limbii Romane

27) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională-L758/2011 în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

28) Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV(art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional-L759/2011 în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

29) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice(L761/2011) în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Compensarea unor drepturi salariale ale doctoranzilor,care au fost diminuate prin modificarea legii salarizarii

30) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(L187/2010) Trimis la Cameră pentru dezba
Introduce o serie de completari prin care sunt stabilite mai cocret si mai transparent tipurile de handicap ptr.diferite persoane,drepturi ale persoanelor cu handicap in ceea ce priveste formarea profesionalajstabilitatea definirii handicapului irecuperabil,precum si eliminarea unor conditii ilogice din punct de vedere al ap;licarii legii-REVIZUIREA HANDICAPULUI IRECUPERABIL sau conditionarea de varsta la care apare handicapul.
Introduce responsabilitati suplimentare pentru autoritatile publice locale si centrale care se ocupa sau ar trebui sa se intereseze de drepturile si protectia persoanelor cu ahndicap.
Introduce p serie de obligatii pe care ar trebui sa le aiba adultul cu handicap in sensul recuperarii sale acolo unde este posibil si reincadrarea sa pe piata muncii .


31) Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi a referendumului-L19/2010 Respins de ambele Camere

32) Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală-L318/2010 Respins de ambele Camere
Face referire la dobanda penalizatoare mari aplicate companiilor private care prefera sa-si amane plata impozitelor pentru a face fata inchegarii creditarii.Criza economica a afectat mediul de afaceri,generand diminuarea lichiditatilor operatorilor economici,cresterea ratei somajului ,precum si cresterea riscului privind imposibilitatea  asigurarii nivelului de lichiditati necesare desfasurarii activitatii curente ,in conditiile in care statele membre intentioneaza sa ia masuri pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea  atenuarii efectelor crizei economice mondiale.Se impune necesitatea modificarii procentului de 0,1% in o,o5%.

33) Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal-L321/2010 Respins de Camera decizională
Corelarea deducerii pentru persoanele aflate in intretinere cu deducerea de baza.

34) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului(L334/2010 )Respins de Camera decizională
Impunere sub sanctiune,termenul de 45 de zile ca termen de intrare in plata a indemnizatiei de crestere a copilului.

35) Propunere legislativă - Legea educaţiei naţionale(L343/2010) în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

36) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" -S.A.şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" -S.A-(L471/2010) Respins de Camera decizională
Infiintarea unui Fond social pentru plata prestatiei social(indemnizatia lunara plus buget complementar) catre persoanele incadrate in grad de handicap.
Asigurarea unui ajutor de stat pri Loteria Romana pentru plata prestatiei sociale,construirea de centre de recuperare si centre respiro,locuinte protejate pentru asigurarea reinsertiei sociale si profesionale,urmand ca celelalte institutii sa  sa asigure politici in domeniu si asigurarea accesibilitatii mediului  fizic si institutional.

37) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat-L549/2010 Respins de ambele Camere
Obligativitatea de a participa la un fond de pensii administrat privat,Pilonul II ,a contribuit la diminuarea fondului bugetului asigurarilor sociale de stat.Pe de alta parte cresterea  volumului  fondului de pensii administrate privat nu a influientat pozitiv piata de capital,observandu-se ca structura acestora s-a mentinut la aprox.65% in titluri de stat.Popunerea legislativa urmareste eliminarea obligativitatii de a contribui la un fond de pensii administrat privat(art.30).In acelasi timp se da posibilitatea  persoanelor care doresc  sa poata contribui la un fond de pensii administrat privat fara a influienta bugetului asigurarilor sociale de stat.

38) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice(L618/2010) Respins de ambele Camere
Asezarea pe pozitii de egalitate a asistentului social cu alti membri ai echipei multidisciplinare.

39) Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare-L737/2010 Trimis la Cameră pentru dezbatere

40) Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacredit-L749/2010 Respins de Camera decizională

41) Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare-L761/2010 Respins de ambele Camere

42) Propunere legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale - Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren-L768/2010 A devenit Legea 212/15.11.2011 publicatã în M.O. 817/18.11.2011
43) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante-L88/2010 A devenit Legea 212/11.11.2010 publicatã în M.O. 790/25.11.2010
44) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-L411/2009 Trimis la Cameră pentru dezbatere.
Acordarea unei indemnizatii lunare la nivelul cuantumului pensiei sociale minime.

45) Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia-L469/2009 Respins de Camera decizională

46) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante-L472/2009 Retras de către iniţiator

47) Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie comportamentală-L686/2009 A devenit Legea 151/12.07.2010 publicatã în M.O. 483/14.07.2010

48) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-L687/2009 Trimis la Cameră pentru dezbatere

Crearea de centre respiro pentru persoanele cu dizabilitati.Alocatie lunara de plasament in cuantul majorat pentru al doilea copil luat in plasament.Prima de vacanta,egala cu un salariu de baza al unui asistent social cu studii medii,daca pe durata concediului de odihna mentine copilul cu handicap in ingrijre,supraveghere si intretinere.

 Senator Elena Mitrea,PSD Bacau

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu