joi, 29 martie 2012

Raport de activitate-partea a IV-a


AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012
                                                                                             
                                                                                                  Initiator Senator ELENA  MITREA

1.Ministerul Sanatatii Publice

-suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii Publice cu suma de  300 mii lei      pentru reabilitarea  termica a Spitalului de Psihiatrie Buhusi ,judetul Bacau
-se propune alocarea sumei de 2 310 mii lei pentru achizitionarea  se aparatura medicala la Sectia de interne a Spitalului Orasenesc Buhusi ,jud.Bacau.
- Suplimentarea sumei pentru finantarea Programului National de screening pentru depistarea cancerului de col uterin cu suma de 30 milioane de lei ,necesara pentru o mai buna acoperire a solicitarilor de evaluare medicala a femeilor din categoria de varsta 18-64 de ani.

2. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

-suplimentarea bugetului MTI cu suma de 200 mii lei necesara demararii lucrarilor de reparatii a podului de peste raul Bistrita situat pe DN 15,Km 358-362,in localitatea Garleni,jud.Bacau
-suplimentarea bugetului MTI cu suma de 365 400 mii lei necesara demararii lucrarilor de executie pentru VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPILUI BACAU.

3.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

-Se propune alocarea sumei de 3 milioane lei   pentru reabilitarea blocului de locuinte sociale ,locuit de romi din str.T.Vladimirescu,orasul Buhusi,Jud. Bacau
-Se propune suplimentarea bugetului MDRT cu suma de 300.000 lei necesara reabilitarii clădirii Cinematografului Buhusi
- Se propune suplimentarea bugetului MDRT cu suma de 400 000 lei necesara extinderii corpului de clădire a Grădiniţei nr.6 din oraşul Buhuşi,jud.Bacau
-Se propune  alocarea sumei necesara sustinerii Programului de construire aşezăminte culturale, pentru următoarul obiectiv de investiţii: - Reabilitare Casa de Cultura Buhusi, jud. Bacau , Constructie Camin Cultural Beresti Tazlau, judeţul Bacău
-se solicita suma necesara finanţării obiectivului „Iluminat public com.Blagesti,jud.Baca
-Se solicita alocarea sumei de 2 400 mii lei pentru modernizarea  şi asfaltarea , în lungime de 2,0 km,  Sat Chiticeni,com.Secuieni,jud.Bacau
-Se suplimenteaza bugetul Ministerul  Dezvoltării Regionale  şi Turismului cu suma de 580 mii  lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pentru finalizarea obiectivului ,,Baza spotiva multifunctionala,,din com.Secuieni,jud Bacau
- Infrastructură rutieră locală – 10 km in comuna Beresti Tazlau,jud.Bacau

3. Ministerul Educatiei Cercetarii,Tineretului si Sportului

-Se solicita suplimentarea bugetului MECTS cu suma de 200.000 lei necesara reabilitarii termice( izolație termică, tâmplărie PVC) pentru cele 5 școli din orașul Buhusi,jud.Bacau.
-Se solicita suplimentarea bugetului MECTS cu suma  necesara lucrarilor de reparatii capitale la cladirea de patrimoniu a Colegiului National              ,,VasileAlecsandri,,Bacau
- Scoala cu clasele I-VIII Turluianu Nr. 1 construcţie nouă – în continuare
- Şcoala cu clasele I-VIII Enăcheşti –utilităţi – încălzire centrală
 - Şcoala de arte şi meserii Bereşti Tazlău –utilităţi- grupuri sanitare şi încălzire centrală
- Şcoala cu clasele I-IV Boşoteni – acoperiş; reabilitare termică; reparaţii interioare; grupuri sanitare –
- Se solicita suplimentarea bugetului MECTS c usum ade 100  mii lei necesara lucrarilor de reabilitare Scoala S.Strat,Gioseni,jud.Bacau
- Se solicita suplimentarea bugetului METCS cu suma de 425 mii lei necesara finalizarii lucrarilor de reabilitare Scoala Rosiori,jud.Bacau.
- Reabilitare Scoala clasele I-VIII Palanca,jud.Bacau
-Se alocă suma de  900 mii lei pentru finanţarea
obiectivului  Proiect National de dezvoltare a infrastructurii – Scoala Oncesti Com Oncesti. Jud Bacau
- Se alocă suma de 26010 mii lei pentru finanţarea obiectivului  Constructie campus SAM  “G.J.Cancicov” Comuna Parincea Jud Bacau
-Se alocă suma de 125 mii lei pentru finanţarea obiectivului Reabilitare Scoala IV Valeni Comuna Parincea Jud Bacau
- Se alocă suma de 95 mii lei pentru finanţarea obiectivului  Centrala Termica Scoala Valea Mare, Com Rosiori, Jud Bacau
- Se alocă suma de 200 mii lei pentru finanţarea obiectivului  Reabilitare Scoala cu cls.I-VIII Sascut-sat Com Sascut Jud BacauMinisterul Culturii şi Patrimoniului National
- Se alocă suma de 100 mii lei pentru finanţarea obiectivului  Reabilitare Gradinita Sascut-sat Com Sascut
 - Se alocă suma de  250 mii lei pentru finanţarea obiectivului  Reabilitare gradinita cu program prelungit, Sascut-Sat, Com Sascut Jud Bacau
- Se propune suplimentarea bugetului Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu suma de 671.000 lei,necesara pentru reabilitare,dotare cu centrala termica :- Scoala- Sat Cucuieti, Solont, judetul Bacau
- Se propune suplimentarea bugetului Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu suma de 408.000 lei,necesara pentru :-Modernizare Scoala cu clase I-VIII corp A-B, Cucuieti, Solont, judetul Bacau
- Se propune suplimentarea bugetului Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu suma de 130.000 lei,necesara pentru :- Modernizare Scoala cu clasele I-V SarataSolont, judetul Bacau.Jud Bacau

4. Ministerul Culturii si Patrimoniuliui National

-finalizarii constructiei bisericii ortodoxe ,,Sf.Constantin si Elena,, sat.Tisa Silvstrii,Odobesti,jud.Bacau
-finalizarea lucrarilor de consolidare si constructie clopotnita la biserica ortodoxa,,Sfanta Inviere din Buhusi,jud.Bacau.
 -Reabilitarea Bisericii ,, Sf. Nicolae,, din satul Bereşti Tazlău Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Gheorghe,, din satul Tescani
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril,, din satul  Româneşti
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf.Nicolae,, din satul Boşoteni
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Ilie,, din satul Prisaca

SGG-Departamentul pentru Romaii de pretutindeni

-Se solicita suplimentarea bugetului DRPR cu suma de 200.000 lei necesara demararii proiectului intercultural romano-olandez
Imbunatatirea relatiilor intre Olandezi si cetatateni romani din Olanda ,a unei bune cooperări între Romania si Olanda care are o pozitie economica foarte puternica pe plan international. Stimularea educaţiei în limba română, prin: finanţarea proiectelor iniţiate de comunităţile  româneşti pentru organizarea de cursuri de limba română, istorie şi geografie a Românie.
-Susţinerea proiectelor de punere în valoare a patrimoniului cultural românesc, de păstrare a tradiţiilor şi de promovare a artei populare româneşti autentice vor avea un efect mai mare daca va avea un caracter intercultural intre olandezi si romani, organizarea de intilniri / cursuri/ ateliere de lucru si limba romana / marketing, publicitate si massmedia si pentru cetateni Olandezi

-Se solicita suplimentarea bugetului DRPR cu suma de 200.000 lei necesara demararii Proiectului social „Te iubeste mama!,, desfasurat de Associazione delle Donne Romene in Italia – A.D.R.I. Onlus, Milano/Italia
Activitatile proiectului:
Campania de informare si sensibilizare a opiniei publice
1.Organizarea unor intalniri tematice in vederea publicizarii proiectului in urmatoarele orase: Bucuresti, Milano – cel putin trei, Roma, Guidonia, Pavia, Bologna, Catania, Napoli in vederea constituirii retele decolaborare directa cu membrii comunitatii romanesti (scoli, biserici,consulate,case-adapost, cantine)
2.Sustinerea unui studiu, in Romania, care sa evidentieze cele mai afectate zone din Romania privind copiii lasati singuri sau in grija rudelor; este necesara de asemenea sustinerea unui studiu in Italia care sa evidentieze zonele cu cea mai mare concentrare a prezentei parintilor din Romania si identificarea problemelor pe care ecestia le intalnesc in viata de zi cu zi.
3.Crearea unui Grup de sprijin, format din reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale din Romania, institutii scolare, parteneri in proiect, organisme similare din Italia, in scopul realizarii unei Strategii de sprijin pentru copii si parinti (incheierea parteneriatului intre ANBPR si omologul sau in Italia, ABI, intre diferite asociatii ale romanilor din Italia, colaborarea si comunicarea permanenta cu institutiile care se ocupa de minori in Romania si in Italia,…)
4.Realizarea unor donatii de carte catre centrele de asistenta create;
5.Colaborarea cu Postul de televiziune RomIt Tv, dedicat comunitatii romanesti din Italia, ce constituie un instrument util de difuzare a informaţiei cetăţenilor romani şi italieni;
6.Actualizarea si dezvoltarea site-ului www.teiubestemama.it in vederea transformarii intr-un portal pentru comunicarea audio-vizuala.
Centrul experimental de primire pentru parinti:
1.Constructia unei platforme electronice online (web portal) care sa aiba module accesibile de catre copii si parinti;
2.Informarea si orientarea in ceea ce privesc serviciile pe teritoriul italian: cursuri de limba italiana si cursuri de calificare si recalificare profesionala, puncte sanitare, scoli si crese, locuri de agrement, asistenza legala; serviciul e informare si orientare poate fi accesat si la distanta prin intermediul sms-ului, internetului, poştei electronice şi a faxului;
3.acordarea sprijinului psihlogic in caz de necesitate;
4.activitati tip afterschool;
5.manifestari culturale: organizarea de spectacole si expozitii in vederea promovarii portului, dansului si cantului popular romanesc,…;
6.activitati recreative in vederea promovarii culturii romane prin intermediul unui curs de lima romana, a cenaclului literar;
7.crearea de sectii de carti in limba romana in cadrul bibliotecilor di Italia si promovarea conceptului de biblioteca – sufletul comunitatii;
8.activitati de donatii – oferirea cadourilor de Crăciun si Paste copiilor orfani ai migratiei din Romania;


                                 Senator Elena Mitrea
                               PSD Bacau

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu