joi, 23 iunie 2011

Drepturile salariale neachitate din septembrie 2010

S.C.Transport Maritim si de Coasta ‘ CFR FERRY –BOAT,Constanta nu face plata drepturilor salariale din septembrie 2010
 
         D-na Ministru,


Un numar de 52 de salariati cu domiciliul in Constanta, angajati cu contracte individuale de munca, incheiate pe durata nedeterminata,au actionat in instanta Societatea Comerciala Transport Maritim si de Coasta ‘ CFR FERRY-BOAT’ S.A.cu sediul in  Constanta si Societatea Nationala de transport Feroviar de Marfa,,CFR Marfa,,SA ,cu sediul in Bucuresti, solicitand obligatia la plata sumei reprezentand salariile neachitate pentru perioada cuprinsa intre luna septembrie 2010 si pana in prezent,conform tabelul anexat cererii de chemare in judecata. Precizaez ca  angajatii au contracte individuale de munca, incheiate pe durata nedeterminata ,iar salariu conform legii reprezinta contraprestatia angajatorului platita pentru munca prestata de catre salariat, in baza contractului individual de munca. Conform celor mentionate anterior, salariu are caracterul de obligatie,ori nerespectarea obligatiilor salariale de catre angajator a adus un prejudiciu real salariatilor.
Urmeaza ca instanta,conform cererii de chemare in judecata, sa oblige cele doua societati aflate in subordinea ministerului pe care il conduceti,la acordarea drepturilor salariale actualizate cu indicele de inflatie raportat la data scadentei fiecarei sume,deoarece beneficiul nerealizat este datorat devalorizarii monetare survenite intre data cand aceste drepturi ar fi tebuit acordate si data platii efective.
In demersul efectuat , angajatii au primit doar un raspuns care nu rezolva situatia si anume ca societatea se afla in blocaj financiar si nu poate achita salariile datorita lipsei de fonduri. Motivatia neachitarii salariilor datorata neincasarii drepturilor banesti de la clienti nu prezinta relevanta,deoarece tot prin lege este srabilit ca drepturile de natura salariala constituie o obligatie a angajatorului si se achita inaintea oricaror alte datorii ale societatii.
Solicit dna ministru interventia dvoastra in acest caz,considerand ca prin situatia creata angajatii societatilor subordonate ministerului dvoastra se afla intr-un puternic dezechilibru familiar si social care nu mai poate continua.
Va rog sa dispuneti analizarea situatiei financiare a societatilor amintite si sa comunicati intr-un raspuns scris situatia reala actualizata.Va rog sa estimati un termen pentru plata drepturilor salariale restante.

Solicit raspun scris.
Cu deosebită consideraţie,

Senator PSD-Nicolae Moga-Constanta
Senator PSD-Elena Mitrea –Bacau,comisia de munca familie si protectie sociala                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu