luni, 1 noiembrie 2010

Programe pentru protecţia familiei şi a drepturilor copilului

IATA UN PRIM SEMNAL din partea ministerului.Pentru prima data dupa mult timp vorbeste despre VIOLENTA IN FAMILIE.

Protectie sociala , azi.

Executivul a aprobat programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012.
Actul de aprobare îl constituie Hotărârea Guvernului nr.1007/2010, publicată în Monitorul oficial nr.717 din 27 octombrie 2010.

Prin recenta Hotărâre au fost aprobate două programe, şi anume:
Programul: "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente", având drept obiectiv creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechi. Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, pe bază de proiecte cu durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură fondurile necesare, defalcate pe fiecare an din intervalul de timp care face obiectul aprobării. Prin acest program, în care principalii aplicanţi eligibili sunt direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, se urmăreşte realizarea de case de tip familial şi apartamente cu destinaţie specială, înfiinţarea de centre de recuperare, iar  cel putin 300 de copii să poată beneficia de îngrijire în casele şi apartamentele nou-create.
Programul "Intervenţie în situaţii de violenţă în familie", respectiv întărirea capacităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de intervenţie în situaţii de violenţă în familie. Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, programele urmând să aibă o durată de maximum 24 de luni, cel mai târziu până la 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.
Aplicanţii eligibili principali sunt direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu parteneri din rândul organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
Metodologia de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor pentru înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Proiectele trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în ghidurile solicitantului, specifice fiecărui program de interes naţional şi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Monitorizarea implementării proiectelor în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin compartimentul său de specialitate.
*
Cadrul legal este dat de:
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Trebuie avută în vedere, de asemenea, Norma metodologică de aplicare a O.G.nr.68/2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.539/2005, prin care s-a aprobat şi Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal, precum şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială.,,
LegeStart.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu