miercuri, 10 august 2011

Accesul persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte 3.Informare din raspunsurile primite

Catre,
PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
Doamnei senator Elena MITREA


In legatura cu intrebarea dumneavoastra, prin care solicitati administratiei si internelor sa va comunice o serie de informatii referitoare la masurile luate in vederea implementarii si punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, astfel incat sa fie asigurat accesul persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte , masurile luate “ pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea , la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statutului ori unitatilor administrative teritoriale ale acestuia’, precum si care este numarul persoanelor cu handicap care in present detin o locuinta atribuita de catre autoritatile publice in conformitate cu prevederile legii anterior mentionate, si avand in vedere scrisoarea dumneavoastra cu acelasi obiect trimisa Ministerului Administratiei si Internelor, mentionam urmatoarele:
1.      La nivelul institutiei noastre nu este inregistrata nicio cerere de acordare a unei locuinte depusa de catre o persoana cu handicap si de asemenea , nicio persoana cu handicap nu figureaza ca titular al unui contract de inchiriere pentru o locuinta de serviciu/de interventie.
2.      In ceea ce priveste situatia existenta la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, mentionam ca in domeniul protectiei copilului,familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie,care, potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata, si al Legii administratiei publice locale , nr.215/2001, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt autoritati autonome, ce asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local si exercita atributii specifice pentru aplicarea politicilor in domeniu.
Totodata mentionam ca, la nivel judetean , atributiile in domeniul aplicarii politicilor si strategiilor de asistenta sociala sunt exercitate de Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

De asemenea , precizam ca, potrivit art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, “la nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la inchirierea unei locuinte sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive, in raza carora isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap’.

In context , se impune a fi facuta precizarea ca fiecare primarie are o evidenta a persoanelor cu handicap care detin o locuinta atribuita conform Legii nr.448/2006. Mentionam, totodata ca aceste situatii nu sunt communicate institutiei noaste.

Astfel, consideram ca informatii concrete cu privire la aspectele prezentate in intrebare  sunt ablilitate sa furnizeze consiliile locale si judetene, precum si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovarea a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap si asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu