miercuri, 10 august 2011

Dreptul persoanelor cu handicap de a-si primi indemnizatia lunara. Informatii din raspunsurile primite de la MMFPS - 1.

MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


RASPUNS

La intrebarea adresata Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,de doamna senator Elena Mitrea ,referitoare la “ dreptul persoanelor cu handicap de a-si primi indemnizatia lunara” , va comunicam urmatoarele:

            Legea nr. 448/2006 pentru protectia sociala si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare reprezinta cadrul legal general de acordare a drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap.
            Potrivit prevederiolor art. 58 alin (4) din lege , adultul cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale: indemnizatie si buget personal complementar, dupa cum urmeaza:
a)      indemnizatia lunara, indifferent de venituri:
1.      in cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
2.      in cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
b)      buget personal complementar lunar , indifferent de venituri:
1.      in cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
2.      in cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
3.      in cuantum de 35,5 lei , pentru adultul cu handicap mediu;
Cuantumurile exprimate mai sus au fost stabilite mai sus au fost stabilite prin HG nr. 1665/2008, iar plata acestora se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respective locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din sume asigurate prin bugetele proprii ale judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti, din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazue cu acesta destinatie in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
            In conformitate cu dispozitiile art. 35 din lege, persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.
            In functie de optiune, asistentul personal poate fi inlocuit cu acordarea unei indemnizatii lunare persoanei adulte cu handicap.
            Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu prmaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav. Potrivit prevederilor art.40 din actul normativ sus mentionat, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesara din care se suporta salarizarea , precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, conform legii. Sumele aferente se asigura prin bugetele proprii, din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice.
            Sumele necesare pentru bugetele locale au fost aprobate prin Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat in anul 2010.
            Potrivit prevederilor art. 5 alin(3) si alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , autoritatile administratiei publice locale sunt cele care stabilesc prioritatile in finantarea cheltuielilor publice locale , iar fundamentarea si aprobarea acestora se afectueaza in stransa corelare cu posibilitatile reale de incasare veniturilor bugetelor locale, estimate a se realize.
            La sediul institutiei au fost inregistrate sesizari atat din partea persoanelor cu handicap, din partea asistentilor personali si chiar din partea anumitor angajaori, potrivit carora in multe din judetele tarii nu poate fi asigurata plata acestor salarii ,sau plata indemnizatiei de care beneficiaza persoana cu handicap in locul asistentului personal.
            Avand in vedere sursa de finantare a acestor drepturi , am adus la cunostiinta Ministerului Finantelor Publice realitatea cu care se confrunta angajatorii in ceea ce priveste plata asistentilor personali, solicitand sprijin in vederea analizarii situatiilor existente, ocazie cu care am fost invederati ca in present, bugetul de stat nu dispune de sume nerepartizate care sa poata fi allocate pentru aceste destinatii.

          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu