luni, 8 august 2011

Rapuns interpelare ,, Copii in dificultate -Miruna are nevoie de sprijin,,


Pentru informarea persoanelor interesate postez raspunsul emis in 10.06.2011,de catre  ministrul(la acea vreme)Cseke,privind sustinerea unui program de sanatate pentru copii cu deficiente de auz .

 ,,Referitor la interpelarea dvs. privind Copii in dificultate –Miruna are nevoie de sprijin, va comunicam urmatoarele:
      In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/30.12.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, in anul 2011 se desfasoara doua programe care vizeaza problematica deficientelor de auz si anume:
-Programul national de sanatate a femeii si copilului , interventia 2.3 Screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz la nou nascut.
      In cadrul acestei interventii sunt finantate activitati specifice care se refera la: efectuarea screeningului pentru depistarea precoce a surditatii la nou nascut, procurarea de consumabile specifice necesare screening-ului pentru depistarea precoce a deficientelor de auz la nou-nascut, confirmarea diagnosticului in unitatisanitare specializate.
-Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implementabile(implant cohlear si proteze auditive).
      Activitatea acestui program se refera la reabilitarea auditiva prin proteze auditive implantabile(implant cohlear si proteze auditive) a copiilor si adultilor cu diagnostic cert de surditate.
      Bugetul alocat programului pentru realizarea acestor activitati este suma de 5.560 mii lei.
      Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de proteze, orteze si dispozitive medicale, pentru persoanele asigurate de sanatate, proteze auditive, conform Ordinului nr. 265/408/2010 al MS si CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2010(in vigoare pana la 31.05.2011), Anexa 32,punctul A, astfel:
“A. Dispozitivele de protezare in domeniul O.R.L.
      NOTA: 1. Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se pot acorda 2 proteze daca medicii specialisti recomanda protezare bilaterala.
2. Pentru copii in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta proteza inainte de termenul  de inlocuire, prevazut in col. C4. la recomandarea medicului specialist ca urmare a modificarii datelor avute in ultima protezare”.
      Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare , prevede la art . 237 alim. (1) lit k) :
      “Serviciile care nu sunt deconectate din fond, contravaloarea acestor fiind suportata  de asigurat , de unitatile care solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt: (…) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si al auzului: baterii pentru aparatele auditive , ochelari de vedere”.
      In cea ce priveste propunerea de a avea in vedere “un program de sprijin pentru copiii cu probleme serioase si care nu au posibilitati financiare in procedura de recuperare” , mentionam ca programele nationale de sanatate nu sunt programe sociale, de sprijin a persoanelor cu posibilitati financiare reduse. Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prevederii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.,,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu