miercuri, 10 august 2011

Disponibilizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap -Informatii din raspunsurile primite de la MMFPS-2.

MISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


RASPUNS

   La interpelarea adresata ministerului muncii , familiei si protectiei sociale, de doamna senator Elena Mitrea, referitoare la “ disponibilizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap”, va comunicam urmatoarele:

   Cadrul legal general privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este Legea nr. 448/2006, republicata si ulterior modificata si completata. Aceasta a fost elaborate avand la baza principiile statuate in Strategia Nationala pentru protectia , integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 “ Sanse egale pentru persoanele cu handicap- catre o societate fara discriminari’ , aprobata prin HG nr. 1175/2005.
   Unul din serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap grav care poate fi acordat la domiciliul acestora este asistentul personal, care este de regula,un membru al familiei sau o ruda , angajata de primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. In vederea asigurarii isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. In vederea asigurarii calitatii acestui serviciu, asistentul personal are obligatia sa participle, o data la 2 ani, la instruirea organizata gratuit de angajator, tematica acestia fiind stabilita prin ordinal 319/2007.
   In momentul de fata,Legea nr.448/2006 care a intrat in vigoare la 21 decembrie 2006 statueaza, prin art. 35 dreptul persoanei cu handicap grav de a beneficia, in baza evaluarii sociopsihomedicale, de un asistent personal, iar prin art. 40, obligatia autoritatilor administratiei publice locale sa prevada sis a garanteza in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.Persoanele cu handicap grav pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.
Optiunea se exprima prin cererea adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respective locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprima in scris al acestora.
   Ordonanta de Ugenta a Guvernului nr. 84/2010 a intrat in vigoare la data de 22 septembrie 2010 si a introdus, la articolul 42 din Legea nr. 448/2006, dupa alineaului (6), nou alienat (7), potrivit caruia; in situatia in care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acorda indemnizatia , indifferent de optiunea exprimata.
   In aplicarea acestui articol, legiuitorul a avut in vedere principiul neretroactivitatiii legii potrivit caruia o lege se aplica numai situatiilor care se ivesc in practica dupa intrarea ei in vigoare , nu si situatiilor anterioare .
   Datorita unor dezechilibre la nivelul macroeconomic caracteristice acestei perioade , este posibil ca la nivelul unor unitati administrative- teritoriale sa se inregistreze anumite disfunctionalitatii in angajarea si salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, situatii in care consiliile locale care nu au primit sumele defalcate corespunzatoare pentru plata asistentilor personali (sume prevazute in Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, aet.5 alin.(4) , lit.c), au obligatia de a aloca – pe langa sumele defalcate din tax ape valoarea adaugata provenite de la bugetul de stat –si ume din bugeele locale ale acestora, in conformitate cu prevederile art. 5, alin (7).
   Raportat la modificarea legislative generate de intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 84/2010, am fost sesizati ca exista cazuri in care angajatori ai asistentilor personali inceteaza contractile individuale de munca, motivate de imposibilitatea garantarii sumelor necesare din care se suporta salarizarea , acordand persoanelor cu handicap, in locul asistentului personal, o indemnizatie lunara.
    Pornind de la aspectele de mai sus , Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap a solicitat Directiilor General de Asistenta Sociala si Protecia Copilului judetene respective locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti informatii cu privire la situatia prezentata. Din datele furnizate pana la aceasta data, se constata o scadere a numarului asistentilor personali fata de numarul comunicat pentru anul 2010.Motivele care au dus la aceasta scadere sunt urmatoarele: modificarea incadrarii in grad de handicap, optiunea persoanei cu handicap pentru indemnizatie in locul asistentului personal, expirarea certificatului de incadrare in grad de handicap , decesul persoanei cu handicap sin u in ultimul rand, lipsa fondurilor necesare asigurarii salariilor acestora.
   Din datele transmise de DGASPC-uri, la 31 decembrie 2010 se inregistrau 77.586 asistentii personali angajati cu contract individual de munca , iar 60.156 persoane cu handicap grav primeau indemnizatii in locul asistentului personal. La nivelul lunii martie , numarul asistentilor personali a scazut cu aproximativ 4.700, din care se estimeaza ca aproximativ 47% au fost disponibilizati din lipsa de fonduri.
   Inca din anul 2010, Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap si-a propus o serie de directii de actiune in cea ce priveste activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav, prin initierea unor masuri care presupun modificarea legislatiei referitoare la asistentul personal, sprijinirea administratiei publice locale in vederea dezvoltarii de servicii alternative de ingrijire a persoanelor cu handicap, sustinerea de programe destinate instruirii personalului care desfasoara activitati destinate asistarii persoanei cu handicap, realizarea unui system de comunicare efficient privind problematica specifica asistentului personal, dezvoltarea si implementarea unor sisteme de evacuare a calitatii serviciilor prestate de catre asistentul personal, sprijinirea administratiiei publice in vederea sustinerii activitatii asistantilor personali.
   In ceea ce priveste strategia pe termen mediu lung si lung referitoare la persoanele cu handicap, ministerul are in vedere cresterea continua a calitatii numarului de locuri de munca adecvate pentru promovarea persoanelor cudizabilitati cu potential lucrativ in vederea incadrarii lor in munca, dezvoltarea centrelor de tip residential si a centrelor alternative pentru persoanelor cu handicap mintal, cu psihopatologii si afectiuni multiple, prin programe specifice , asigurarea persoanelor de varsta a treia , al persoanelor cu dizabilitati si al familiilor apartinatoare.

            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu