joi, 21 octombrie 2010

ANES salvata de la desfiintare in urma votului din SENAT

GRUPUL PARLAMENTAR PSD+PC

Comunicat de presă

Comisia egalităţii de şanse din Senatul României a reuşit salvarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de şanse


În şedinţa Plenului Senatului de ieri, 20 octombrie 2010, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. Mai exact, prin acest proiect de lege Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) desfiinţează următoarele instituţii publice:  Autoritatea Naţională pentru  persoanele cu handicap (ANPH), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copiilor (ANPFDC), Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse (ANES) şi Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.
PSD subliniază faptul că înţelege forma de restructurare, dar atrage atenţia că nu înţelege de ce MMFPS trebuie să desfiinţeze toate agenţiile înfiinţate în scopul respectării angajamentelor asumate de România la momentul aderării  la UE. Mai mult, aceste agenţii au fost înfiinţate ca organisme independente, cu scopul de a elabora şi implementa politicile sociale şi de egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, în conformitate cu legislaţia europeană în materie.
Aşadar, printr-un amendament susţinut de către Comisia egalităţii de şanse din Senatul României s-a reuşit salvarea ANES. În România, instituţia însărcinată cu implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a politicilor în domeniu este Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Elena Mitrea, senator PSD de Bacău şi membru în Comisia Egalităţii de şanse, a fost cea care a susţinut acest amendament. D-na senator a declarat că în ciuda faptului că există această nevoie de restructurare, s-ar fi dorit ca şi celelalte agenţii să nu fie desfiinţate, întrucât fiecare are un rol determinant în societatea românească, mai ales pentru copii şi persoanele cu handicap.
Referitor la aceeaşi problemă, d-na Elena Mitrea critică modul abuziv de restructurare a agenţiilor guvernamentale, afirmând că modalitatea în care Guvernul reformează agenţiile trebuie să facă parte dintr-o strategie bine gândită, care să îndeplinească criteriile echitabilităţii şi necesităţii.     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu