marți, 12 octombrie 2010

Contribuția fondurilor europene la integrarea populatiei Roma

 Am participat la conferinta, cu interesul motivat de preocuparea pe care o manifest pentru comunitatea roma -ca implicare -actiune -realizari si planuri  concrete in derulare pentru subiecte mult discutate-
incluziune -integrare-romi...Acum despre prima zi a conferintei si despre actiunile mele peste putin timp.

           

                Reuniuni la nivel înalt – România
                 12-13 octombrie 2010, București

Uniunea Europeană și Statele Membre au o responsabilitate importantă în ceea ce priveste  îmbunătățirea situației populatiei Rome. Incluziunea socială a Romilor,  va avea importante beneficii umane, sociale, dar si economice pentru societatea noastră si va reprezenta un pilon esential al strategiei Europa 2020.
Ca parte a eforturilor sale de promovare a utilizării fondurilor europene în sprijinul integrării Romilor, Comisia Europeană organizează o serie de evenimente la nivel înalt în România ,pe parcursul a doua zile 12 si 13 octombrie 2010, la Hotel Intercontinental Bucuresti,cu scopul de a promova oportunitatile oferite de fondurile europene,imbunatatirea utilizarii lor si cresterea impactului proiectelor sprijinite .
 Evenimentul reuneste reprezentanți ai Uniunii Europene și ai autorităților publice naționale,precum și ai societății civile,.pentru a discuta modalitățile de utilizare cât mai eficientă  a fondurilor europene pentru îmbunătățirea situației socio-economice a Romilor.
Astazi Conferinţa "Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei roma",a fost deschisa de catre László Andor-Comisarul European,Ocupare,Afaceri Sociale si Incluziune Sociala ,.
           
In partea a doua a zilei ,dezbaterea a fost organizata pe ateliere de  lucru paralele:
                                    1.Investitia in oameni-Fondul social european.
                                    2.Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune
                                    3. Posibilitati de crestere inclusiva pentru utilizarea FEADR-in ce masura
                                       ar putea  beneficia romii de sprijin prin Fondul European de Dezvoltare in zonele
                                       rurale.
                         Cea de-a doua zi a conferintei va fi  marcata de un panel de discutii in care se va discuta
                    modul in care poate fi promovata integrarea durabila a romilor in societate printr-un mai bun mecanism de utilizare a fondurilor europene.     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu