luni, 21 noiembrie 2011

Centre de asistenta sociale inchise din lipsa finantarii

Raspunsul  formulat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale(fost ministru Laurentiu Sebastian LAZAROIU)la interpelarea adresata  de doamna senator Elena Mitrea, referitoare la “ Asociatia Betania Bacau inchide centre de asistenta sociala datorita finantarii insuficiente,, (5415/2011) va comunicam urmatoarele:


A. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sustine activitatea furnizorilor private de servicii sociale prin initierea unor programe de interes national, aprobate prin  hotarare de Guvern ( pentru infiintarea de centre de servicii sociale, asigurarea functionarii acestora, formare de personal, etc.) precum si prin programul de subventionare derulat incepand cu anul 1998, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala prin care se finanteaza cheltuieli curente de functionare a unitatilor de asistenta sociala selectate.

Acordarea fondurilor se realizeaza in sistem competitiv, iar conditiile minime de eligibilitate pe care solicitanii trebuie sa le indeplineasca in vederea participarii la selectiile de proiecte sunt stabilite in functie de obiectivul programului in ghidurile de selectionare si finantare aprobate pentru fiecare program.


B. Cuantumurile sumelor acordate cu titlu de subventie Asociatiei BETANIA, de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in baza Legii nr. 34/1998, sunt urmatoarele:

Anul

   2002
20.002
   2007
47.976
   2008
103.008
   2009
117.936
   2010
162.360
   2011
147.000
C. Referitor la legislatia care reglementeaza finantarea serviciilor sociale, va transmitem alaturat situatia reglementarilor legale in vigoare, in baza carora autoritatile administratiei publice locale si centrale pot finanta infiintarea si functionarea serviciilor sociale.

  Anexam Talbl cu PROCEDURI COMPARATE de contractare servicii sociale, in vigoare.
PROCEDURI COMPARATIVE
De contracte servicii sociale, in vigoare


Servicii Sociale Publice

Servicii Sociale PrivateContractul se incheie cu un singur FPA

Cu toti FPA selectati, cu incadrare in bugetul alocat


Fara conditia cofinantarii

Cofinantare(10% sau neprecizat)


Nr.
Crt


ETAPE
CONCESIONAREA
SERVICIILOR SOCIALE
(Capitolul din OUG 34/2006 HG nr.71/2007
EXTERNALIZAREA
OG nr.68/2003, art.12
Achizitai de servicii sociale
(Art.16. 35-38 si 56 din OUG 34/2006
SELECTIE PUBLICA DE PROIECTE PENTRU ATRIBUIREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE
(LEGEA NR. 350/2005)
SUBVENTIONARE
Legea nr.34/1998 HG 1153/2001
Pentru aprobare NM cmcu

1

Studiu de fundamentare a  deciziei de concesionare
Art.8 din HG 71/2007
Art.38 din Legea nr.47/2006 si
Art.52 din OG nr 68/2003

2

Anuntul de intentie programului annual propriu

Art.19 din HG 71/2007


Art. 6 lit. a) si art. 15 alin. (1) din Legea nr.350/2005

Art.3 din NM


3

Anuntului de participare

Art.19 din HG 71/2007

Art.6 lit. b) si art. 16 din Legea nr.350/2005, art. 48 din OUG 34/2006 art.18 din HG 925/2005

Art.3 si art. 10 din NM

4

Inscrierea Solicitantilor

In functie de procedura aleasa

Art.6 lit.c) din Legea nr.350/2005


5

Intocmirea si transmiterea caietului de sarcini/ documentatie pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect

Art.14 din HG 71/2007 art.33 din 35-3 din OUG 34/2006

Art.35/38 din OUG 34/2006

Art. 6 lit d) si art. 15 alin. (1) din Legea nr 350/2005

Anexa nr.1 la NM

6

Raspunsuri la Clarificari

In functie de procedura aleasa

Art.23 alin.(2) din Legea nr.350/2005


7


Constituirea comisiei de evaluare

Art.30 din HG 71/2006

Art.27,28 si 39 din Legea nr.350/2005 art.71, 72 , 75 din HG 925/2006

Art.5 din NM
8
Depunere a proiectelor/ ofertelor


Art. Art.6 lit. e) 20 alin. (1) si 24 alin.(1) din legea  nr. 350/2005

Art.4 din NM
9
Deschiderea ofertelor

Art. 32 din HG 71/2006


Art.6lit. f) si g) art.28 din Legea nr 350/2005

10

Evaluarea si selectarea proiectelor

Externalizarea se face in system concurential Art. 12.1 din OG nr 68/2003


Art.75 alin (1) din OUG 34/2006
Art.33 din HG nr925/2006

Art.6 din NM

11

Raport al procedurii de atribuire

Art.32 alin.(1) lit. k) si art.29 din HG 71/2005


Art.39 si 83 din HG 925/2006

Art.7.1 alin . .(3) din NM

12

Comunicarea rezultatelor

Art. 46 din HG 71/2007


Art.6 lit.h) si art.17 din Legea nr.350/2005

Art.8 si  din NM

13

Permiterea si solutionarea contestatiilor

Art.219 alin(2) din OUG 34/2006


Art.39 din Legea nr 350/2005 cap IX din OUG 34/2006


14

Incheierea contractelor de achizitie/finantare

Art 45 din HG 71/2007

Art.204 din OUG 34/2006

Art.6 lit. i) si art.36 din Legea nr.350/2005

Art12 din NM

15

Anuntului de atribuire

Art.56 din HG 71/2007
Art.222 alin.(5) din OUG 34/2006

ART.56 din OUG 34/2006
Art.6 lit. j) si art. 17. si art. 19. alin. (1) din Legea nr.350/2005 art.98 din H.G. 925/2006

Art.5 don Legea 34/1998

16

Raport cu privire la contractile de dinantare nerambursabila incheiate in cursul anului fiscal

Art.51 si 57 alin (2) din HG 71/2007
Art.99 alin. (2) din HG 925/2006

Art.99 alin.(2) din HG 925/2006

Art 18 din Legea nr.350/2005
Art.99 alin. (3) H.G. 925/2006

Art.5 don Legea 34/1998

17

Monitorizarea contractelorArt 18 din Legea nr.350/2005
Art.99 alin. (3) H.G. 925/2006

Art.17 – 21 din NM anexa 4 la NM

18

Dosarul selectiei publice de proiecte

Art. 214 din OUG 34/2006


Art.11, art. 37 alin(5) din Legea nr.350/2005
Art.212 din OUG 34/2006


19

Verificari

Art. 51 din HG 71/2007


Art.37 alin.($) din Legea nr 350/2005

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu