joi, 24 noiembrie 2011

Raspunsul MMFPS cu referire la “copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate,,

RASPUNS

La intrebarea adresata Ministerului Muncii,Familiei si Protectiei Sociale, (3676A/DRP/2011) de doamna senator Elena Mitrea, referitoare la  va comunicam urmatoarele:

      Conform datelor centralizate trimestrial de catre Directia Generala Protectia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de la nivelul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectiea Copilului, situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate la 31 decembrie 2010 este urmatoarea:

Total familii plecate la munca in strainatate
60026
Total copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate
84084
Familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate
17946
·                     Numarul total copii ramasi acasa care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate.
25567
·                     Numar copii ramasi acasa in ingrijirea rudelor pana la gradul IV, fara masuri de protectie
24208
·                     Numar copii ramasi acasa care se afla in sistemul de protectie speciala
1040
·                     Alte situatii( vecini, alte familii/persoane fara masura de protectie)
319
Familii in care un parinte este plecat la munca in strainatate
34014
·                     Numarul total copii ramasi acasa care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate.
48037
·                     Numar copii ramasi acasa in ingrijirea rudelor pana la gradul IV, fara masuri de protectie
45883
·                     Numar copii ramasi acasa care se afla in sistemul de protectie speciala
1386
·                     Alte situatii( vecini, alte familii/persoane fara masura de protectie)
768
Familii cu parinte unic sustinator plecat la munca in strainatate
8066
·                     Numarul total copii ramasi acasa care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate.
10480
·                     Numar copii ramasi acasa in ingrijirea rudelor pana la gradul IV, fara masuri de protectie
9247
·                     Numar copii ramasi acasa care se afla in sistemul de protectie speciala
1118
·                     Alte situatii( vecini, alte familii/persoane fara masura de protectie)
115

      In acest context, mentionam ca cifra precizata de Organizatia”Salvati copii, respective 26 767, reprezinta numarul copiilor ramasi acasa care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate la 30 septembrie 2010, conform datelor centralizate de catre Directia Generala Protectia Copilului de la nivelul Directiilor Generale de Asistenta  Sociala so Protectie Copilului.
      Aparuta in ultimii ani ca effect al mobilitatilor fortei de munca pe piata europeana, problema copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a reprezentat un domeniu a carui reglementare a facut obiectul unor demersuri concrete ale autoritatilor competente din domeniul protectiei drepturilor copilului.
      Astfel, aparitia Ordinului Secretarului de Stat al ANPDC nr. 219/2006 a reprezentat o prima masura menita sa stabileasca o serie de proceduri si mecanisme concrete prin care situatia acestei catrgorii de copii sa fie adusa la cunostiinta autoritatilor locale competente.
      Scopul procedurilor stabilite prin acest act normative era acela de a realize o monitorizare a acestor cazuri si crearea cadrului institutional, care sa permita instituirea unor masuri de protectie speciala, atunci cand situatia concreta a copilului impunea acest lucru.
      De la momentul aparitiei Ordinului mentionat anterior, complexitatea circumstantelor ce caracterizau situatia copiilor ai caror parinti erau plecati la munca in strainatate a condus la aparitia altor initiative menite sa inbunatateasca si sa completeze cadrul legal existent.
      Astfel, in anul 2009 au aparut o serie de initiative legislative privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. Scopul unei astfel de propuneri legislative, care se afla in prezent in procedura de dezbatere parlamentara, este acela de a reglementa’ cadrul legal privind protectia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate”
      Prin intermediul acestei propuneri sunt instituite o serie de obligatii clare atat in sarcina parintilor care aleg sa plece sa lucreze in alt stat , in baza unui contract de munca, cat si pentru autoritatile locale competente care trebuie sa monitorizeze periodic situatia acestor copii, urmand ca in cazul in care situatia o impune, sa instituie masuri de de protectie speciala, prevazute de legislatia in vigoare.
      De asemenea , tot in vederea asigurarii respectarii drepturilor acestor copii, pe durata in care parintii sau reprezentantii lor legali nu sunt in tara sau au fost propuse proceduri prin care acestia sa nominalizeze o persoana care sa asigure ingrijirea adecvata a copilului, pe toata durata absentei acestora.
      O astfel de masura este de natura sa contribuie la o mai mare responsabilitate a parintilor si la asigurarea unui mai mare grad de transparenta cu privire la persoanele care poarta responsabilitatea cresterii si educarii copilului.
      In acelasi timp, prin implicarea activa a Serviciilor Publice de Asistenta Sociala, existente la nivelul fiecarei unitati administrative teritoriale, se va realize o mai buna monitorizare a situatiei acestor copii in baza atributiilor ce le sunt conferite prin lege.
      Serviciile de care pot beneficia copiii expusi riscului de separare de parinti , in cadrul carora sunt surprinsi si copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate sunt serviciile de ingrijire zi, care au rolul de a asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
      Principalele servicii de acest tip sunt centrele de zi si centrele de consiliere si sprijin pentru parinti.
      Situatia copiilor care beneficiau de servicii de ingrijire de zi la 31 decembrie 2010 este urmatoarea :
Total copii beneficiari ai serviciilor de ingrijire de zi la 31 decembrie 2010
·                      
46 613


1. Beneficiari ai centrelor de zi, inclusive ai centrelor de recuperare, din care
17 638


·                     Beneficiari ai centrelor de zi, inclusive ai centrelor de recuperare, aflate in subordonarea consiliilor locale

4004

·                     Beneficiari ai centrelor de zi, inclusive ai centrelor de recuperare, aflate in subordonarea organismelor private acreditate
6286

·                     Beneficiari ai centrelor de zi, inclusive ai centrelor de recuperare, aflate in subordonarea DGASPC
7348

2. Beneficiari ai altor servicii de prevenire ( centre de consiliere si sprijin pentru parinti, servicii de prevenire a abandonului prin planning familial, monitorizarea femeii grevide, etc, din care:

28975

·                     Beneficiarii ai serviciilor de prevenire care functioneaza in subordinea consiliilor locale
11688

·                     Beneficiarii ai serviciilor de prevenire care functioneaza in subordinea organismelor private acreditate
4320

·                     Beneficiarii ai serviciilor de prevenire care functioneaza in subordinea organismelor DGASPC

12967

In prezent la nivelul Ministerului Muncii , Familiei si Protectiei Sociale se afla in curs de implementare un proiect finantat printr-un accord cadru de imprumut semnat intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care are ca obiectiv principal infiintarea la nivel comunitar a aproximatic 200 de centre de zi si consiliere destinate prevenirii separarii copilului de familia sa.
      Concomitent cu infiintarea acestor structuri se va proceda si la instruirea specialistilor care vor lucra cu copiii apartinand grupului tinta, astfel incat acestia sa deprinda noi metode de lucru care sa corespunda nevoilor concrete ale beneficiarilor.
      In cadrul acestor centre vor fi oferite servicii de consiliere copiilor si membrilor familiilor lor, in vederea constientizarii cu privire la importanta cresterii copilului in mediul familial, servicii educationale si de socializarea, pe durata zilei.
      Astfel , parintii vor fi sprijiniti in ceea ce priveste ingrijirea copiilor, ei putand astfel sa mearga la serviciul sau sa isi caute un loc de munca , iar pentru copiii lasati in grija rudelor sau membrilor familiei extinse, le vor oferi acestora posibilitati concrete de sprijin,in procesul de ingrijire adecvata .

      Cu deosebita consideratie ,

                                           Emil BOC
                                    Ministrul interimar al Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu