luni, 14 noiembrie 2011

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010

Dezbaterea desfasurata la Parlament pe data de 1 noiembrie a.c. s-a finalizat cu adoptarea unei rezolutii in 5 puncte la care incepem sa lucram.
Punctul 3.Modificari aduse :
-legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate,educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari  din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate-implinit prin elaborarea proiectului de modificarea a legii (prezentat mai jos).


Expunere de motive

Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociata este actul normativ cadru care reglementează acest domeniu.
Conform articolului 10, această lege a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011, iar normele metodologice de aplicare încă nu sunt definitivate.
 În lege se face referire doar la decontarea serviciilor medicale pentru copiii până la şase ani, serviciile sociale şi cele educaţionale nu sunt nici finanţate, nici co-finanţate, iar pentru adulţii cu autism nu există o strategie referitoare la terapia necesară acestei categorii de persoane, sau la formarea şi integrarea lor pe piaţa muncii. Conform Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, învăţământul special presupune o forma de instruire şcolară diferenţiată, iar copii beneficiază de servicii calificate şi terapii specifice.
 Legea nr. 151/2010 trebuie să răspundă nevoilor copiilor şi adulţilor cu autism cât şi părinţilor lor, deveniţi asistenţi sociali.
Lipsa unui termen clar specificat în Legea nr. 151/2010 amâna elaborarea protocoalelor cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Educaţiei şi Tineretului ,Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale si  cu organizaţiile neguvernamentale,  necesare dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări mintale asociate.
Acest act normativ nu reglementează toate aceste probleme expuse mai sus şi, de aceea, modificarea art. 6 şi completarea art. 9 din Legea nr. 151/2010 este necesară pentru acoperirea acestui vid legislativ, prin încheierea mai rapidă a protocoalelor de colaborare şi prin elaborarea normelor metodologice în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cu  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
          Prin urmare, faţă de toate argumentele menţionate, am elaborat  prezenta propunere legislativă de modificare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociata, pe care, în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Constituţie, republicată, o supunem Parlamentului spre dezbatere şi aprobare.


Iniţitor senator Elena MitreaPARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor                                                                 Senat


L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr.  151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate


         Parlamentul României adoptă prezenta lege

         Articol unic - Legea nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.     Articolul  6 va avea următorul cuprins:
         „Art.6 - Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu instituţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate promovarea sănătăţii mintale, elaborează până la data de 1 iunie 2012, protocoale de colaborare, în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări mintale asociate.”

2.     După articolul  9, se introduce un  nou articol, art. 91 cu următorul cuprins:
          „Art. 91 – Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cu  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.”


         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu