miercuri, 9 noiembrie 2011

In primul rand copiiParticipare la dezbaterea privind drepturile copiilor

Ieri am fost invitatul Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC la lansarea Raportului „Analiza privind structurile de monitorizare, promovare şi protecţie a drepturilor copilului”,activitate desfasurata la Parlamentul Romaniei Senat.

 
Pe hârtie, copiii din România au drepturile garantate. Cum li se respectă însă drepturile, în realitate? Câţi dintre copiii din România sunt abuzaţi, câţi sunt afectaţi de încălcarea drepturilor fundamentale şi, mai ales, cum îi reprezintă astăzi Avocatul Poporului sau alte instituţii care au rol de protecţie şi reprezentare?
 
Analiza FONPC arată că responsabilitatea promovării, protecţiei şi monitorizării drepturilor copilului în România a fost fragmentată la nivelul mai multor instituţii, între care fosta Autoritate pentru Protecţia Drepturilor Copilului, recent desfiinţată şi transformată în direcţie a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Avocatul Poporului sau unele Comisii de specialitate ale Parlamentului. 
 
Există instituţii care monitorizează serviciile pentru copii şi numărul minorilor din sistemul de protecţie sau date privind sănătatea copiilor şi rata abandonului şcolar, însă aceste cifre nu sunt raportate la respectarea drepturilor copilului. 

Datele oficiale arată că, la sfârşitul lunii martie 2011, existau 66.856 copii care au beneficiat de măsuri de protecţie specială, dintre care 43.588 copii protejaţi în familii şi 23.268 copii în servicii de tip rezidenţial (Sursa : Buletin statistic informativ la data de 31 martie DGPC-MMFPS). Nu se ştie însă, de exemplu, câţi dintre aceşti copii au suferit abuzuri în familie sau în instituţii sau pentru câţi dintre aceşti copii s-a încercat reintegrarea în familie sau adopţia.

FONPC doreşte să atragă atenţia asupra faptului că aceste statistici indică grave încălcări ale drepturilor copilului şi, în consecinţă, astfel de informaţii ar trebui să fie raportate către o structură independentă care să le prelucreze, să coordoneze monitorizarea drepturilor copilului şi, în special, să poată sesiza autorităţile competente asupra situaţiei copiilor şi să ceară soluţii pentru ameliorarea aspectelor semnalate.

Ca atare, deşi copiii reprezintă aproximativ 20% din populaţia ţării, România nu a reuşit nici acum, la mai bine de 20 de ani de la ratificarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, să consolideze un mecanism unitar şi eficient de monitorizare şi verificare, corect ancorat în sistemul legislativ şi executiv autohton şi bazat pe statistici reale, din teren, care să genereze strategii funcţionale.

Astfel de instituţii independente au fost deja înfiinţate sub diferite forme în mai multe state din lume, cum ar fi Austria, Belgia, Croaţia, Serbia, Norvegia, Ungaria, Republica Moldova etc.  

Plecând de la aceste modele, analiza FONPC a identificat două variante optime în România pentru reformarea sistemului de monitorizare a drepturilor copilului, propuneri ce au fost dezbătute miercuri, 9 noiembrie 2011:

1.   Prima propunere vine în întâmpinarea demersurilor deja făcute de către unele
instituţii şi a recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului: înfiinţarea în subordinea Instituţiei Avocatului Poporului, Avocatul Copilului ca departament exclusiv axat pe problematica drepturilor copilului şi înfiinţarea unei structuri de coordonare a monitorizării drepturilor copilului şi a implementarii Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în care să fie implicate şi organizaţii ne-guvernamentale. Responsabilitatea unică de coordonare să fie atribuită unei structuri ataşate celui mai înalt nivel de decizie.

2.   A doua propunere se referă la o structură independentă, Comisarul pentru Drepturile Copilului, care ar putea realiza toate cele trei funcţii mai sus prezentate: promovarea, monitorizarea şi protecţia drepturilor copilului.
Deşi necesită timp mai mult şi legislaţie specifică, FONPC consideră că înfiinţarea Comisarului pentru Drepturile Copilului în România este soluţia cea mai sustenabilă.

Evenimentul a fost moderat de  Melania Medeleanu.
 
Analiza a fost realizată în cadrul proiectului „Advocacy pentru realizarea unui consens la nivel naţional a unor structuri de monitorizare a drepturilor copilului şi instrumente de monitorizare a drepturilor copilului”. Acest proiect este derulat de Federaţia ONG-urilor pentru Copil – FONPC, cu sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF în România, în perioada noiembrie 2010 - decembrie 2011. 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu