vineri, 25 noiembrie 2011

Despre violentaÎn România, una din trei femei a declarat că a fost abuzată fizic sau verbal de către partenerul de viaţă, în cele mai multe cazuri, violenţa în familie fiind îndreptată împotriva femeilor.
Potrivit datelor înregistrate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în primele trei luni ale anului 2011 au fost denunţate în România peste 1.400 de infracţiuni intrafamiliale săvârşite cu violenţă, iar 27 de persoane au fost ucise de către un membru al familiei în aceeaşi perioadă.
In 2010 au fost sesizate peste 4.800 de infracţiuni săvârşite cu violenţă în mediul familial şi 99 de persoane au decedat.  Conform datelor statistice furnizate de Institutul de Prevenire şi Psihologie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în anul 2008 au fost soluţionate 3.595 cazuri de violenţă în familie, reprezentând cu 99 cazuri mai mult decât în anul precedent. Cele mai răspândite infracţiuni săvârşite cu violenţă în anul 2008 au fost: infracţiunea de loviri sau alte violenţe - 3.224 cazuri, omor - 115 cazuri, urmată de infracţiunea de viol - 51 cazuri. Dacă în anul 2007 au fost soluţionate de poliţie 93 cazuri de violenţă în familie soldate cu omor, în anul 2008 numărul acestora a înregistrat o creştere cu 22 cazuri, ajungând la cifra de 115 omoruri datorate violenţei în familie.
Chiar luând în discutie aceste cifre statistice îngrijorătoare, amploarea fenomenului este subestimată de către statisticile existente, atât la nivel naţional cât şi la nivel mondial. Stabilirea unei statistici realiste referitoare la acest fenomen ridică o serie de probleme şi limitări, mai ales datorită faptului că populaţia vizată reprezintă o populaţie ascunsă.
 Organizatia de femei a BNS spune ca,,Romania nu are  un Plan national de luptă pentru prevenirea si combaterea violentei, care să cuprindă trei componente de fortă: combaterea violentei domestice, combaterea violentei la muncă si lupta împotriva traficului de fiinte umane.
Legislatia actuală cuprinde o seamă de elemente importante însă suportă numeroase modificări ce sunt necesare pentru a face această legislatie cât mai comprehensivă si eficientă. E necesar un instrument la nivel naţional pentru combaterea violentei pe bază de gen. ,,
Femeile nu au o protecţie egală împotriva violenţei masculine pe întreg teritoriul UE, deoarece legile şi politicile naţionale diferă de la un stat membru la altul, iar violul nu este tratat ca o infracţiune gravă într-un număr destul de mare de ţări. Experienta indică faptul că în foarte multe cazuri femeile nu depun plângeri împotriva actelor de violenţă de gen, din motive ce variază de la factorii economici, sociali şi culturali la lipsa de încredere în poliţie şi sistemul juridic.
Tara noastră si toate statele membre UE trebuie să considere violul şi violenţa sexuală împotriva femeilor ca o crimă, în special în cadrul căsătoriei şi relaţilor intime informale şi / sau atunci când sunt săvârşite de către rudele de sex masculin. De asemenea, aceste infractiuni trebuie să ducă la urmărirea penală automată. Nu trebuie tolerate sub nici o formă referirile la practicile culturale tradiţionale sau religioase, ca circumstante atenuante, cum e cazul în inclusiv în aşa-numitele "crime de onoare". 
Urmărirea trebuie, de asemenea, să fie considerată o formă de violenţă împotriva femeilor şi să fie abordată prin intermediul unui cadru legal.
O altă situație ce trebuie luată în considerare pentru a putea combate traficul de fiinte umane este ce a femeilor imigrante. Acestora trebuie să li se garanteze prin lege dreptul de a deţine propriile paşapoarte şi permise de şedere, iar dacă cineva le ia aceste documente trebuie să răspundă penal pentru această faptă.
Trebuie introduse prevederi legale prin care să fie implementat un sistem de asigurare a consilierii psiho-sociale adecvate vârstei pentru a-i ajuta pe copiii ce au fost victime sau martori ai oricărui tip de violenţă pentru a face faţă experienţelor traumatice pe care le-au trăit.
Legislatia trebuie să prevadă faptul că victimele beneficiază de sfaturile unui jurist, indiferent de rolul lor în procesul penal si facilitarea accesului la asistenţă juridică gratuită pentru victimele violentei. 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu