sâmbătă, 30 octombrie 2010

Legea sistemului unitar de pensii: amendamentele Comisiei de muncă a Senatului


,,Comisia din Senat pentru muncă, familie şi protecţie socială a fost sesizată spre dezbatere şi întocmirea raportului cu Cererea de reexaminare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia a aprobat marţi, 26 octombrie, o nouă formă, cu amendamente. Reamintim că şi în Comisia pentru egalitate de şanse, legea a fost avizată favorabil, cu amendamentul prin care se stabileşte vârsta de pensionare diferenţiat: 60 de ani pentru femei şi 63 de ani pentru bărbaţi.
Legea urmează să fie dezbătută în plenul Senatului, în calitate de primă cameră sesizată.
Dintre amendamentele acceptate de Comisie, reţinem:
Se reglementează pensia, nu sistemul. Sistemul nu este întreg şi nici unitar, atât timp cât rămân în afara pensiile avocaţilor, ale personalului clerical şi asimilat acestora, iar pensiile militare nu pot fi integrate în acest sistem.
● In ce priveşte principiile care guvernează noua lege:
- Comisia propune să se înceapă enumerarea cu principiul solidarităţii sociale deoarece, în cadrul pensiilor publice, acesta este principiul întemeietor şi care diferenţiază pensia publică de pensia privată.
- Se introduce, de asemenea, un principiu nou, principiul neretroactivităţii. Introducerea acestui principiu va avea ca efect respingerea articolelor referitoare la recalcularea pensiilor aflate în plată la data intrării în vigoare a noii legi.
- Se elimină principiul obligativităţii, atît timp cât avocaţii, personalul clerical şi militarii nu contribuie obligatoriu deşi obţin venituri.
Stagiul de cotizare este redefinit ca fiind perioada de timp pentru care s-au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Motivarea ţine de faptul că nu se pot acorda prestaţii sociale fără plata contribuţiilor; altfel, s-ar crea discriminări faţă de cei care au asigurare voluntară şi salariaţi.
● S-a adoptat eliminarea militarilor din sistemul public. Aceste perioade constituie vechime în serviciu şi sunt elemente de calcul specifice sistemelor ocupaţionale de pensii. S-a apreciat ca necesară menţinerea în vigoare a Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat şi a Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, care îndeplinesc criteriile specifice de bază prevăzute de reglementările comunitare, pentru încadrarea unui sistem de securitate socială ca sistem ocupaţional.
Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul  următor numai pentru plata prestaţiilor la care CNPP este obligată legal sau la reconstituirea fondului de rezervă; s-a înlocuit, astfel, de către Camera de muncă, formularea anterioară potrivit căreia excedentele ar putea fi folosite “potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta…”, pentru a se respecta principiile organizării şi funcţionării sistemului de pensii.
● Incadrarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite, în domeniul apărării naţionale, al ordinii publice şi siguranţei naţionale: s-au introdus paragrafe noi prin care se prevede că avizele pentru condiţii deosebite de muncă pot fi reînnoite până la data de 31 decembrie 2015, pe baza planurilor de normalizare a condiţiilor de muncă elaborate de angajator, în caz contrar urmând să se retragă automat autorizaţia de funcţionare.
Vârsta standard de pensionare este propusă la 60 de ani pentru femei şi la 64 de ani pentru barbaţi (în locul vârstei de 65 de ani atât pentru femei cât şi pentru barbaţi, după cum prevede legea retrimisă în Parlament). Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform anexei nr.5 la lege.
Stagiul minim de cotizare, astfel cum a fost aprobat de Comisa de muncă, ar urma să fie de 10 ani (în loc de 15 ani, aşa cum prevede legea în forma trimisă la Parlament), atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa 5 la lege.
Stagiul complet de cotizare ar urma să fie de 30 de ani (în loc de 35 de ani, cât se prevede în legea în forma retrimisă la Parlament), atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.5 la lege.,,(LegeStart.ro)

luni, 25 octombrie 2010

Onoare si respect militarilor romani

Declaratie politica sustinuta in plenul Senatului -omagiu pentru Ziua Armatei
                                  

Astăzi, 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei, zi de glorie şi de cinstire pentru eroismul şi jertfele prin care armata română şi-a îndeplinit misiunea nobilă de a apăra unitatea naţionala şi integritatea teritorială a statului român. Această zi, încă de la instituirea ei, a devenit un simbol al recunostintei fata de neamul romanesc, fiind întipărită în sufletele românilor ca ziua în care ţara sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei.

Mă înclin cu recunoştinţă în faţa memoriei celor care s-au jertfit pentru eliberarea ultimei brazde de pământ românesc de sub ocupaţie străină şi vreau să aduc un sincer omagiu tuturor veteranilor de război pentru care credinţa, responsabilitatea şi onoarea în slujirea idealurilor nobile de libertate şi independenţă au reprezentat crezul suprem. Armata română a reprezentat şi reprezintă în conştiinţa românilor o forţă capabilă să menţină pacea, unitatea şi stabilitatea în ţară, pentru care poporul şi-a păstrat şi îşi păstrează - constant - încrederea. Acest fapt creează o obligaţie în plus Parlamentului şi Guvernului României, aceea de a-i acorda tot sprijinul necesar parcurgerii aceastei perioade tulburi. Armata romana , în calitate de armată membră a Alianţei Nord Atlantice, este si trebuie sa fie o armată de profesionişti - capabilă să îndeplinească misiunile în care este sau va fi solicitată de către ceilalţi parteneri.
Folosesc acest prilej pentru a face un apel actualei guvernari de a acorda respectul cuvenit cadrelor militare care s-au jertfit pentru pământul şi neamul românesc, aparand si respectand drepturile cuvenite militarilor .Trebuie sa ne gandim cu piosenie,la dispariţia unor oameni  tineri aflati in misiuni  speciale, esenţiale pentru apărarea naţională.Militarii pleaca la pregatire sau in misiuni asumandu-si privaţiunile şi riscul pierderii vieţii lor.
 Merita acesti bravi oameni diminuarea salariilor cu 25%? Eu cred ca nu.
            Pentru a recunoaste adevarata vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale, amintesc-înzestrarea militară – o alta realitate ruşinoasa recunoscuta chiar într-un document oficial,conform caruia 85% din tehnica militară românească este depăşită fizic şi moral.
            Deasemeni amintesc ca in demersurile  pentru pastrarea dreptului castigat, militarii nu au cerut ,,pensii nesimtite,, ci doar respectarea principiilor cu care Romania s-a aliniat la standardele internationale de compatibilitate si interoperabilitate.
            Societatea noastră trebuie să înveţe să omagieze Armata Română şi pe eroii neamului într-o manieră a sinceritatii, respectului, recompensei şi recunoaşterii drepturilor pe deplin meritate.

Cu respectul cuvenit aduc omagiile mele, în această zi solemnă, Armatei Române. Fie ca Dumnezeu să îi ocrotească pe cei care îşi îndeplinesc datoria faţă de ţară, pe tinerii noştri dintre care, astăzi, unii luptă în alte ţări din lume reprezentând cu cinste România, iar pe cei care s-au jertfit pentru ţară- Dumnezeu să-i odihnească în pace !

25.10.2010                         Senator Elena Mitrea  -  Colegiul 4 Bacău

duminică, 24 octombrie 2010

25 octombrie -ziua Armatei Romane

Armata română a reprezentat şi reprezintă în conştiinţa românilor o forţă capabilă să menţină pacea, unitatea şi stabilitatea în ţară.Pentru aceasta poporul şi-a păstrat şi îşi păstrează - constant - încrederea,iar astazi aceasta  trebuie sa primeasca omagiile noastre,ale tuturor.


                         

                 ONOARE SI RESPECT MILITARILOR ROMANI


       

         Sărbătorirea Zilei Armatei României, la 25 Octombrie, îmi oferă plăcuta ocazie de a mă adresa dumneavoastră, ca apărători şi slujitori ai ţării, cu un mesaj de pretuire, de cinstire şi de rememorare a faptelor celor care, de–a lungul istoriei, au luptat pentru apărarea naţiunii şi statului român.

       Tin să vă felicit pentru stăruinţa, abnegaţia şi modul bărbătesc în care vă îndepliniţi misiunile constituţionale, atât în ţară cât şi in teatrele de operaţii din mediul internaţional.

       Ne înclinăm cu recunoştinţă în faţa memoriei celor care s-au jertfit pentru eliberarea ultimei brazde de pământ românesc de sub ocupaţie străină şi aducem un sincer omagiu tuturor veteranilor de război pentru care credinţa, responsabilitatea şi onoarea în slujirea idealurilor nobile de libertate şi independenţă au reprezentat crezul suprem.

        Folosesc acest prilej pentru a face un apel actualei guvernari de a acorda respectul cuvenit cadrelor militare care s-au jertfit pentru pământul şi neamul românesc, aparand si respectand drepturile cuvenite militarilor .

      Societatea noastră trebuie să înveţe să omagieze Armata Română şi pe
eroii neamului într-o manieră a sinceritatii, respectului ,recompensei şi
recunoaşterii drepturilor pe deplin meritate.

      Cu respectul cuvenit vă aduc omagiile mele, în această zi solemnă .

Fie ca Dumnezeu să va ocroteasca pe dumneavoastra care v-ati indeplinit datoria fata de tara, pe tinerii noştri dintre care, astazi, unii  luptă în alte tari din lume reprezentand cu cinste Romania , iar pe cei   care s-au jertfit pentru tara - Dumnezeu să-i odihnească în pace !

                  

                 Cu deosebita consideratie,
                         
                                      Elena Mitrea-Senator de Bacau.

joi, 21 octombrie 2010

ANES salvata de la desfiintare in urma votului din SENAT

GRUPUL PARLAMENTAR PSD+PC

Comunicat de presă

Comisia egalităţii de şanse din Senatul României a reuşit salvarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de şanse


În şedinţa Plenului Senatului de ieri, 20 octombrie 2010, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. Mai exact, prin acest proiect de lege Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) desfiinţează următoarele instituţii publice:  Autoritatea Naţională pentru  persoanele cu handicap (ANPH), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copiilor (ANPFDC), Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse (ANES) şi Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.
PSD subliniază faptul că înţelege forma de restructurare, dar atrage atenţia că nu înţelege de ce MMFPS trebuie să desfiinţeze toate agenţiile înfiinţate în scopul respectării angajamentelor asumate de România la momentul aderării  la UE. Mai mult, aceste agenţii au fost înfiinţate ca organisme independente, cu scopul de a elabora şi implementa politicile sociale şi de egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, în conformitate cu legislaţia europeană în materie.
Aşadar, printr-un amendament susţinut de către Comisia egalităţii de şanse din Senatul României s-a reuşit salvarea ANES. În România, instituţia însărcinată cu implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a politicilor în domeniu este Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Elena Mitrea, senator PSD de Bacău şi membru în Comisia Egalităţii de şanse, a fost cea care a susţinut acest amendament. D-na senator a declarat că în ciuda faptului că există această nevoie de restructurare, s-ar fi dorit ca şi celelalte agenţii să nu fie desfiinţate, întrucât fiecare are un rol determinant în societatea românească, mai ales pentru copii şi persoanele cu handicap.
Referitor la aceeaşi problemă, d-na Elena Mitrea critică modul abuziv de restructurare a agenţiilor guvernamentale, afirmând că modalitatea în care Guvernul reformează agenţiile trebuie să facă parte dintr-o strategie bine gândită, care să îndeplinească criteriile echitabilităţii şi necesităţii.     

luni, 18 octombrie 2010

Noi tăieri de venituri – soluţii anticriză de iarnă în stilul Guvernului Boc

Declaratie politica  sustinuta in plenul Senatului ,ca reactie la  taierile de venituri pe care Guvernul continua sa le aplice.Pana unde,pana cand?...


,,Guvernul Boc tocmai pregăteşte o ordonanţă de urgenţă, prin care va tăia în continuare în carne vie. Taie banii pentru medicamente, pentru hrană, banii de  încălzire, de la fiecare. Nu rămâne nimeni nebuzunărit de actuala putere care, parcă vine dintr-o altă galaxie, după ani de absenţă.

Putem crede că Guvernul vrea să recupereze cei 15% pe care nu i-a putut lua din  pensia fiecărui vârstnic, dar nu putem fi de acord şi nu putem accepta atâta  bătaie de joc la adresa pensionarilor, a veteranilor şi a persoanelor cu handicap. Stoparea acestor abuzuri fără precedent este nu doar o datorie, ci şi o necesitate pentru că umilirea românilor a atins cote maxime.
Toate acestea se întâmplă după ce preşedintele a decretat că România acordă prea  multe ajutoare sociale şi acum Guvernul trece la execuţie. Cunoastem ignoranţa guvernantilor, vedem cum România sărăceşte cu fiecare secundă, în 2010 - Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale , anul în care România nu luptă pentru eradicarea, nici reducerea saraciei, ba din contră, este  în cursa pentru locul întâi ca pol european al sărăciei şi discriminării.
După ce a dat cu piciorul pensionarilor, Guvernul  trece parcă la exterminarea  în masă. Astfel, pensionarii veterani de război nu vor mai beneficia de bilete de odihnă şi tratament, de ajutoare sau indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori trecerea în rezervă, nu vor  mai fi scutiţi de plata transportului în comun şi CFR şi nici nu vor mai beneficia de gratuitate pentru abonamentul telefonic şi radio-tv.
Vorbind despre veterani parcă s-ar cădea să o facem cu respect şi recunostinta. Pe mulţi dintre ei statul român nu i-a despăgubit sau nu le-a  restituit bunurile confiscate în timpul regimului comunist, motiv pentru care aceştia au fost nevoiţi să deschidă procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Mulţi vor muri fără ca statul să-şi plătească datoria faţă de ei, în schimb, astăzi tot acesta râvneşte la 25% din cei 92 de lei, atata, cât reprezintă indemnizaţia acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de  război. Acesta este respectul şi recompensa pentru pierderile şi lipsurile pe care le-au îndurat veteranii de război, care  sunt de la an la an tot mai puţini, mai bătrâni, bolnavi, singuri, săraci şi astăzi batjocoriţi de actuala guvernare.
Ordonanţa în pregătire are în vedere si reducerea cu 25%  a indemnizaţiei persoanelor persecutate politic, indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii în Revoluţie, faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltelor muncitoreşti anticomuniste.Greu de crezut ,dar asta se doreste.
Nu scapă nimeni, deoarece în pragul sărbătorilor de iarna, odata cu trecerea în noul an,  prin aceeaşi ordonanţă Guvernul intentionează:
-să taie indemnizaţiile primite de persoanele cu handicap şi să le înlocuiască  cu sume derizorii fixe;
-să taie indemnizaţiile acordate persoanelor care îngrijesc persoane cu  dizabilitati;
-să reducă cu 50% indemnizaţiile primite de pensionarii din sistemul public de  pensii care sunt membri ai uniunilor de creaţie, etc, etc.
           Parcă nu ar fi suficient că  România alocă cel mai mic procent din PIB pentru cheltuielile cu asistenţa  socială, la jumătate faţă de media ţărilor membre ale Uniunii Europene.
           Iar pentru a putea  vorbi de echitate, recunoştinţă şi protecţie a cetăţenilor defavorizaţi CHELTUIELILE CU ASISTENŢA SOCIALĂ NU TREBUIE SĂ SCADĂ, pentru că numarul persoanelor în nevoie este în creştere datorită situaţiei economice  a României.
În România, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi nu a fost şi nu este o prioritate. Există puţine astfel de servicii, gen centre de zi, centre respiro, centre de recuperare,multe dintre acestea existând doar mulţumită implicării organizatiilor neguvernamentale.
 NU TREBUIE REDUSE INDEMNIZAŢIILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI  pentru că ASTFEL  VOR RĂMÂNE LA MILA FAMILIEI, A RUDELOR SAU VOR FI ABANDONAŢI ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PROTECTIE SOCIALĂ,unde costul standard pentru persoana cu dizabilităţi internată este in jur de 27 mii lei/ an , cost mult mai mare decât orice indemnizaţie acordată persoanei cu dizabilităţi sau familiei acesteia. Cred ca o analiza mai profunda ,mai inteleapta ar conduce la solutii mai bune.
Şi pentru că intelepciunea nu s-a intalnit cu dl.Boc,cu dl.Botis, odata cu scaderea in cele mai multe situatii a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap si pentru familiile care intretin copii cu handicap se are in vedere retribuirea prin indemnizatie si nu prin contract individual de munca a asistentului personal al persoanei cu handicap grav si normarea muncii acestuia de la o persoana cu handicap grav asistata la doua persoane.
Asistentul social  va fi obligat să îngrijească două persoane cu handicap,dacă nu, va primi doar jumătate din indemnizatie. Este incredibil până unde poate duce o imaginaţie bolnava. Guvernul ia măsuri gândind doar la cei ce încalcă legea  si ignora oameni  cinstiti,pe cei in drept, care oricum au plătit nemeritat, pentru că s-au născut sau au dobândit un handicap ,ignora si  pe familiile lor care suferă alaturi de ei.
Plecarea din tara a profesorilor,doctorilor trebuie sa fie un semnal de alarma pentru cei care hotarasc nemeritat soarta romanilor.Aplicarea acestor masuri va alunga si mai multi asistenti sociali din tara si ma intreb cui vor ramane si cine va ingriji persoanele varstnice,persoanele cu dizabilitati.Este pregatit statul sa-i preia in institutiile inexistente sau insuficiente.
Sistemul de asistenţă socială şi medicală necesită profesionişti de la un capăt la altul, de la un asistent social de comună şi până la nivelul primului ministru. Dacă o guvernare incompetentă nu reuşeşte să ocrotească categoriile defavorizate şi să ofere garanţia demnităţii traiului în această ţară, atunci se discută în zadar despre ţinte europene. Umilirea angajaţilor din sistem prin salarii mizere şi condiţii de muncă deplorabile parcă nu ar fi suficiente, aici se mai adugă şi noi tăieri de venituri ale persoanelor în nevoie, o tăiere a dreptului la viaţă chiar si acum in prag de iarnă ,care se anunta foarte grea.
 Câte victime mai doreşte acest guvern ?
 Nici acum când ţara este parcă paralizată de proteste generate de politica de înfometare a guvernului nu vor să recunoască adevărul evident că Nu trăim bine ?
 Dacă nici cazul profesoarei care de peste 50 de zile se află în greva foamei ca protest  ,nu a reusit sa atraga atentia , atunci se pare că ignoranţa a devenit noua politică de guvernare a ţării.

marți, 12 octombrie 2010

Contribuția fondurilor europene la integrarea populatiei Roma

 Am participat la conferinta, cu interesul motivat de preocuparea pe care o manifest pentru comunitatea roma -ca implicare -actiune -realizari si planuri  concrete in derulare pentru subiecte mult discutate-
incluziune -integrare-romi...Acum despre prima zi a conferintei si despre actiunile mele peste putin timp.

           

                Reuniuni la nivel înalt – România
                 12-13 octombrie 2010, București

Uniunea Europeană și Statele Membre au o responsabilitate importantă în ceea ce priveste  îmbunătățirea situației populatiei Rome. Incluziunea socială a Romilor,  va avea importante beneficii umane, sociale, dar si economice pentru societatea noastră si va reprezenta un pilon esential al strategiei Europa 2020.
Ca parte a eforturilor sale de promovare a utilizării fondurilor europene în sprijinul integrării Romilor, Comisia Europeană organizează o serie de evenimente la nivel înalt în România ,pe parcursul a doua zile 12 si 13 octombrie 2010, la Hotel Intercontinental Bucuresti,cu scopul de a promova oportunitatile oferite de fondurile europene,imbunatatirea utilizarii lor si cresterea impactului proiectelor sprijinite .
 Evenimentul reuneste reprezentanți ai Uniunii Europene și ai autorităților publice naționale,precum și ai societății civile,.pentru a discuta modalitățile de utilizare cât mai eficientă  a fondurilor europene pentru îmbunătățirea situației socio-economice a Romilor.
Astazi Conferinţa "Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei roma",a fost deschisa de catre László Andor-Comisarul European,Ocupare,Afaceri Sociale si Incluziune Sociala ,.
           
In partea a doua a zilei ,dezbaterea a fost organizata pe ateliere de  lucru paralele:
                                    1.Investitia in oameni-Fondul social european.
                                    2.Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune
                                    3. Posibilitati de crestere inclusiva pentru utilizarea FEADR-in ce masura
                                       ar putea  beneficia romii de sprijin prin Fondul European de Dezvoltare in zonele
                                       rurale.
                         Cea de-a doua zi a conferintei va fi  marcata de un panel de discutii in care se va discuta
                    modul in care poate fi promovata integrarea durabila a romilor in societate printr-un mai bun mecanism de utilizare a fondurilor europene.     

Disputa asupra varstei de pensionare a  femeilor

Despre varsta de pensionare s-a vorbit mult .Dar, din pacate,faptul ca   vocea senatorilor nu s-a auzit, este ca si cum legea pensiilor nici pe la Senat  n-a trecut ,nici nimic nu s-a facut. Nu vreau sa revendic nimic, dar vreau sa  stie toti cei care amintesc despre egalitatea de sanse doar in anumite situatii ca amendamentele grupului de la Senat au imbracat  toate variantele posibile, avand in vedere atat  egalitatea cat si nediscriminarea.S-au consumat ore de dezbatere si negocieri in comisii si in plen fara nici un rezultat .
 Comanda a fost clara-legea trebuia sa treaca prin Parlament pur si simplu fara nici o modificare a formei   propuse.
Supunerea obedienta a Robertei Anastase a dus la fraudarea votului in direct ,parca pentru a intelege toata lumea unde s-a ajuns.
Ca un paradox, demn de legile lui Murphy, observam in politica romaneasca efecte contrare celor asteptate in urma unor actiuni sau decizii luate de principalii actori politici.
Cel mai recent exemplu ne este oferit de hotararea Presedintelui Traian Basescu de a retrimite Legea pensiilor la Parlament pe motivul ca femeile sa poata iesi la pensie de la varsta de 63 de ani. Varianta a fost una sustinuta si in Senat, deci nu am avea nimic impotriva acestei propuneri, dar nu mai intelege nimeni nimic!.
Cu putin timp in urma presedintele sustinea in plenul Camerelor reunite ca: "Masura de crestere progresiva pana in 2030 a varstei de pensionare, pana la 65 de ani, precum si egalizarea acesteia la femei si barbati, este necesara, avand in vedere tendintele demografice ingrijoratoare, din Romania si nu numai, inclusive in Uniunea Europeana “.
Aceeasi idee era sustinuta si de premierul Emil Boc in Parlament: "Egalizarea varstelor de pensionare este avuta in vedere in anul 2030, pentu a putea asigura o sustinere pe termen mediu si lung a bugetului de pensii",lucru pe care il sustine si astazi in contradictie cu noua hotarare a presedintelui, care dintr-o data  ne spune ca este "un sustinator fara rezerve al egalitatii de sanse, dar si al egalitatii de tratament in fata legii pentru femei si barbati. Nu pot insa sa ignor realitatile socio-economice din Romania si sa constat ca totusi femeile au o situatie mult mai grea decat barbatii „spune domnia sa.
            Intocmai, pentru a fi in ton cu noua si surprinzatoarea hotatare a presedintelui, ministrul muncii, Ioan Botiş, se declară si el un susţinător al vârstei diferenţiate de pensionare. Ne intrebam cand a gresit presedintele?- cand a sustinut egalizarea sau cand promoveaza discriminarea. Nu cred ca dintr-o data a descoperit importanta muncii femeilor si nu cred ca chiar vrea sa le protejeze, poate doar pe o singura femeie,in acest caz, Roberta Anastase pentru modul fraudulos de adoptare a legii in Camera Deputatilor.
          Vreau prin exemplele de mai jos sa arat ca si aceasta hotarare de reexaminare nu va fi scutita de controverse.
          Daca interpretam strict litera legii si sustinem  egalitatea de gen si nediscriminarea  nici aceasta varianta  nu poate fi legiferata intr-un stat membru al Uniunii Europene, desi toti protagonistii coalitiei guvernamentale, de la reprezentanti de frunte ai PDL, la domnul Marko Belo si exponenti ai UNPR sustin acum ca, initial, si dumnealor au fost de aceeasi parere cu razgandirea domnului Presedinte(desi lista de vot demonstreaza clar ca si de a ceasta data,adevarul nu le este prieten!!!.).
Noua cerere de rexeaminare a Presedintelui ar vrea sa favorizeze femeile  la iesirea la pensie dar, in felul acesta, legea s-ar indeparta de spritul european care statueaza egalitatea de sanse si de tratament intre barbati si femei ca pe un principiu ce tine de drepturile omului. In virtutea acestui principiu, Parlamentul poate adopta orice varsta de pensionare, tinand cont de conditiile de munca si sociale din tara noastra dar, numai, sa fie aceeasi varsta si la femei si la barbati.Precizez sustin reducerea varstei de pensionare a femeilor ,dar atrag atentia ca si barbatii trebuie sa beneficieze de aceeasi reducere .
 Altfel, incalcam Directiva Europeana privind egalitatea de tratament dintre femei si barbate (Nr 76/207/CEE). In documentul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Capitolul 13, subcapitolul 03, statul roman si-a asumat fara rezerve directivele, (pentru ca sunt mai multe), privind egalitatea de sanse si de tratament si s-a angajat sa adopte masurile necesare pentru  transpunerea lor in totalitate. Intre timp, Romania a facut curatenie in legislatia proprie in aceasta materie. Consecintele reale, cele mai importante ale propunerii  Presedintelui nu sunt cele de a obtine o recunoastere din partea femeilor pentru grija purtata, ci actiunea de infringement. Cu alte cuvinte o sanctiune din partea organismelor UE pentru violarea unei legi acceptate de toate statele comunitare. De altfel, daca propunerea de avantajare a femeilor privind varsta de pensionare ar fi adoptata de Parlament, acest amendament ar fi si neconstitutional, intrucat, potrivit art. 20 din Constitutia Romaniei, reglementarile interne trebuie aplicate in concordanta cu pactele si tratatele internationale la care Romania este parte, iar in caz de neconcordanta au prioritate reglementarile internationale. 
O reglementare precum cea pe care ne-o solicia Presedintele intra in coeziune si cu legile interne si ma refer la Legea nr. 202 din anul 2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei, modificata prin Legea nr. 507/ 2006. Aceasta lege transpune directivele europene privind egalitatea de sanse si de tratament si a fost o conditie pentru acceptarea Romaniei in UE. Iata cateva dintre prevederile acestei legi:
  Art. 33, lit.b) Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale asigura aplicarea masurilor de tratament nediscriminatoriu intre barbati si femei in domeniul administrarii si gestiunii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 Art. 45. Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dups caz, a persoanelor vinovate.
Las la aprecierea organelor de stat in drept sa aprecieze vinovatia si pedepsirea celor care solicita incalcarea unei legi interne, a Constitutiei si a Directivelor europene. Ar fi sarcina Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sa faca sesizarile care-i revin prin lege, cu atat mai mult cu cat, in materia egalitatii de sanse si in caz de confict cu alte prevederi, cele din aceasta lege prevaleaza.
Din acest exeplu vedem inca odata cum graba, superficialitatea, necunoasterea si stilul manelist de a guverna si de a face politica ne joaca feste. Poate Presedintele nu a avut timpul si dispozitia necesara, dar consilierii si personalul de la Cotroceni aveau obligatia sa-i puna la dispozitie datele necesare.
Pagubele colaterale ale unor decizii luate dupa ureche pot fi mult mai daunatoare decat  avantajele de recastigare a popularitatii sau urmarile directe neevaluate corect. 
Nu vreau sa inteleaga cineva ca PSD nu sustine reducerea varstei de pensionare,am vrut doar sa arat ca motivatia de retrimitere a legii pensiilor in Parlament nu este cea mai potrivita,ba din contra poate aduce alte sanctiuni.
Sustinem in continuare reducerea varstei de pensionare la 63 de ani ,cu indrazneala chiar de a readuce in discutie amendametul privind pensionarea la 60 de ani si optional continuarea activitatii pana la  63-65 de ani.
Fac deasemeni precizarea ca impunerea  dezbaterii stricte a articolului privind varsta de pensionare ,nu face dovada de intelegere si respect pentru femei. Prin aceasta femeile vor avea parte de fapt de o noua pierdere daca ne referim la  stagiul de cotizare.O varsta de pensionare  mai mica  cu un stagiu de cotizare mai mare inseamna o pensie mai mica :o penalizare,o reducere a pensiei.Ne aflam deci in peisajul creat de reducere si diminuare a tot si toate.Las intelepciunea fiecaruia sa analizeze cale prezentate.
Senator Elena Mitrea

duminică, 10 octombrie 2010

Romania incotro ?...

 Clubul de la Bucuresti

Marti, 05.10.2010, la invitatia domnul presedinte Ion Iliescu, am participat la cea de-a VI-a reuniune  a Clubului de la Bucuresti. Invitatia a fost lansata intreg grupului parlamentar de la Senat si sigur si celui de la Camera Deputatilor.
Am raspuns cu onoare si interes evenimentului care s-a desfasurat in amfiteatru Universităţii Româno–Americane. La eveniment a fost prezent si dl.presedinte Victor Ponta. Printre participanti s-au aflat personalitati din mediul academic si universitar,personalitati politice,valori ale social democratiei,mai mult sau mai putin prezente astazi in viata politica  din prima linie.

Tema reuniunii a fost “România încotro?”si recunosc ca a fost motivul pentru care am amanat alte activitati,pentru ca tot mai mult ,tot mai des si tot mai multi ne punem acesta intrebare-INCOTRO NE INDREPTAM  ?
Conferinta a fost prezitata de dl. Presedinte Ion Iliescu si a avut trei tematici interesante,sustinute de dl.Vladimir Pasti sociolog si politolog , specializat în studierea evoluțiilor politice si sociale ale tranziției românesti,dl. Alexandru Athanasiu si dl. Octavian Ştireanu..


In expunerea sa dl.Iliescu a facut referire la perioada de tranzitie,insemnele revolutiei declansata la noi de explozia sociala,alternanta la putere,rezultatul  politicilor aplicate in Romania. A facut referire la  două domenii – restituirea proprietăţilor şi destrămarea cooperativelor agricole de producţie.Domnia sa incheie intr-o nota trista spunand ca ,, principalii perdanţi ai tranziţiei sunt – muncitorii industriali  , care şi-au pierdut locurile de muncă, ţăranii, salariaţii în general şi pensionarii. Profitori – o minoritate de îmbogăţiţi. Acesta este marele paradox al revoluţiei şi tranziţiei româneşti ,,
Voi
reveni cu detalii pentu fiecare dintre cele patru prezentari:
Ce ne asteapta in 2011;
Tabloul saraciei;
Solutii fara bani;
Cota unuca/cota de impozitare.

ROMÂNIA RURALĂ: NEVOI ŞI SOLUŢII


              “SERVICII MEDICALE SI SOCIALE IN ROMANIA RURALA:
                               NEVOI SI SOLUTII” 7-8 Octombrie - Bucuresti

Si aceasta pentru a recunoaste adevarata vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale.
     Senator Elena Mitrea a participat in zilele de 7-8 octombrie 2010 la
     CONFERINŢA INTERNAŢIONALA
                  “SERVICII MEDICALE ŞI SOCIALE ÎN ROMÂNIA RURALĂ:
                                                             NEVOI ŞI SOLUŢII” Bucuresti
Conferinţa s-a înscris în calendarul activităţilor proiectului “Servicii Integrate şi Inovatoare pentru România rurală“derulat de FSC Bacau cu finanţare de Guvernul Norvegiei prin programul Innovations Norway. Motivul care a  stat la baza organizarii conferintei a fost necesitatea identificarii problemelor grave cu care se confrunta satul romanesc in domeniile serviciilor sociale si medicale.
Statisticile si studiile nationale indica faptul ca in satele din Romania exista de cinci ori mai putini medici decat in orase, desi aproape jumatate din populatia Romaniei traieste la tara, peste un sfert din populatia rurala nu este inscrisa la medicul de familie, iar pentru batranii si persoanele cu handicap din aceste zone serviciile specializate sunt aproape inexistente.
 FSC si-a propus sa adune la un loc cei mai importanti factori care pot contribui la imbunatatirea serviciilor socio-medicale pentru locuitorii satelor romanesti.


Principalele teme abordate in cadrul  conferinţei au  fost:
-         nevoia de servicii specializate în România rurală;
-         serviciile de îngrijire la domiciliu adresate vârstnicilor: dezvoltare şi finanţare;
-         rolul administraţiei locale în oferirea de servicii medicale, sociale şi educaţionale.
Publicul ţintă al conferinţei l-a reprezintat ONG-urile care au activităţi similare în zone rurale din România, autorităţi locale din mediul rural,  dar şi factori de decizie la nivel judeţean, medici şi asistenţi sociali din mediul rural, specialişti de la autorităţile guvernamentale si alti factori de decizie din toata tara si strainatate.
Conferinta s-a desfasurat pe durata a doua zile, in plen si work- shopuri , a  abordat cele mai importante probleme sociale si medicale din zonele rurale din Romania, si a prezentat solutiile posibile si  modele de buna practica care au fost implementate cu succes.
Lucrarile conferintei au fost deschise de d-na.Gabriela Achihai,presedinte Fundatia de Sprijin Comunitar din Bacau,in calitate de orgnizator. Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) din Bacau este o organizatie care desfasoara din anul 1997 ,un amplu program de dezvoltare sociala, medicala si educationala intr-una dintre cele mai defavorizate zone rurale din Romania, zona de est a judetului Bacau, cunoscuta si sub numele de zona Podu Turcului. Experienta dobandita in toti acesti ani de organizatia bacauana, ca si rezultatele obtinute in urma derularii componentelor programului, fac ca FSC sa fie una dintre cele mai cunoscute organizatii neguvernamentale care a reusit sa dezvolte intr-o zona rurala extrem de saraca servicii medicale, sociale si educative de foarte buna calitate, unele dintre ele unice in Romania.
   In continuare,Excelenta Sa, Ambasadorul Norvegiei la Bucuresti ,dl.Qystein Hovdkinn,a vorbit despre programele de finantare derulate in ultimii doi ani de Guvernul Norvegiei in Romania, prezentand rezultatele proiectelor incheiate si cele care se afla inca in desfasurare pana in primavara anului 2012, dar si planurile de viitor privind reluarea finantarilor norvegiene catre Romania si Bulgaria.
                  
 Conform programului ar fi trebuit ca doamna Elena Udrea si domnul Tabara sa  abordeze o problema fierbinte a zilelor noastre si anume oportunitatile de finantare existente pentru proiectele dezvoltate in mediul rural.Sigur prezentarea  nu a fost anulata,pentru ca domniile lor si-au trimis reprezentanti .Chiar am afirmat in plen ca pentru constientizarea dezastrului din mediu rural se impunea prezenta lor ca factori decidenti. Cum dealtfel nici, Nicolae Ivaschescu, Secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nu a fost prezent ,ci reprezentat prin directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala in Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care a  vorbit despre  tendintele si proiectele guvernamentale de dezvoltare a serviciilor sociale in Romania in urmatorii ani .Nu am nimic a reprosa  doamnei director,dansa poate doar constata ,in schimb,ministrii ca  factori decidenti au alte prioritati si sunt mai putin ancorati in realitate,iar cand realitatea vine catre dansii,acestia isi trimit substitutori.


Au fost abordate deasemeni tematici specializate prezentate de autoritati in domeniu fie din partea ONG-urilor, cat si din partea institutiilor guvernamentale prezente.  S-a vorbit despre importanta cooptarii unor specialisti calificati in dezvoltarea serviciilor specifice, cum ar fi medicul de familie, asistentul social si terapeutii cu diferite calificari, despre importanta implicarii concrete a autoritatilor publice in dezvoltarea serviciilor din mediul rural, dar si despre parteneriatul strategic ONG-uri – autoritati, urmand ca cei prezenti sa cunoasca doua modele de buna practica prezentate de unele dintre cele mai cunoscute ONG-uri din Romania Caritas si Fundatia Principesa Margareta.


Voi reveni cu detalii despre cea de-a doua zi a conferintei,in care am avut onoarea sa mediez prima parte a sesiunii in plen,intr-o postare ulterioara.Si aceasta pentru a recunoaste adevarata vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale.

sâmbătă, 9 octombrie 2010

Replica intarziata

,,Moldova e săracă şi e foarte uşor de cumpărat electoratul,,

Duminică, la Suceava, i s-a cerut premierului Emil Boc să sprijine Moldova dacă vrea să aibă rezultate bune la alegerile viitoare.M-as fi bucurat ca motivatia pentru sprijin ,sa fie nevoia reala si dorinta de a scoate din saracie pe cei care si-i amintesc doar in preajma campaniilor electorale. Iata despre ce vorbim.

'' Moldova e foarte săracă, o zonă în care e foarte uşor de cumpărat electoratul. Fără investiţii, fără o modalitate de sprijin direct a acestor judeţe este greu să învingem sărăcia şi modul de comportare al PSD-ului''. Ma bucur ca doar asa si-au amintit ca Moldova este zona cea mai  saraca a Romaniei si chiar a Europei .Ar fi fost de apreciat si mai putin jignitor sa constate nevoia de investitii si atat.

Sintetizand –PDL doreste să creeze 'un mare fluviu portocaliu' care să plece de la Suceava si cu un afluent puternic de la Neamţ să mature toata Moldova pana la varsarea in Dunare, pentru a da la o parte roşul opoziţiei.
''M-aş bucura să se numească viitură, care pleacă de la Suceava, că aţi avut multe viituri în această zonă. Să facem o viitură portocalie''.
Da,cred ca ,, fluviul portocaliu,,poate fi comparat cu furia din aceasta vara a Siretului si afluientilor lui ,,neregularizati,,tot din neglijenta si nepasarea celor care parca au asteptat viitura portocalie.Siretul nu are nici o vina si din pacate viiturile au fost reale aici si cu efecte dramatice pentru multe familii si comunitati.

Critic aceste comparatii nepotrivite si jignitoare la adresa moldovenilor si celor care au suferit pagube reale.Si iata grija portocalie pentru saracii Moldovei-daca primarul este din opozitia rosie si sprijinul financiar este zero.Prigoana portocalie a inceput,dar va atrag atentia ca experienta trista din aceasta vara i-a invatat pe oameni sa se apere singuri si cred ca vor avea intelepciunea si puterea sa construiasca un dig trainic pentru fluviul portocaliu. Oamenii sunt saraci in Moldova dar sunt demni si cred ca au inteles ca in lupta pentru putere au ramas totdeauna sa lupte singuri cu saracia lor.
 

miercuri, 6 octombrie 2010

Sustin femeia in politica

marți, 5 octombrie 2010

Recunostinta pentru dascalii umiliti

5 OCTOMBRIE Zi Mondială a Educatorilor .De ce o zi dedicata educatorilor,invatatorilor,profesorilor?...Pentru ca ei contribuie esential la dezvoltarea tarii ,prin transmiterea cunostintelor necesare generatiilor responsabile de pastrarea valorilor si de crearea de noi valori.

În 1994, în data de 5 octombrie, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor pentru a comemora semnarea, în anul 1966, a Recomandării făcute de UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.
Se intelege ca UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenţia anumitor guverne asupra condiţiilor rele de muncă în care cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea, asupra salariilor mici ale acestora.

In Romania ,in aceasta zi dascalii protestează ,pentru:

- condiţiile improprii în care funcţionează numeroase unităţi de învăţământ
- lipsa unor măsuri concrete din partea Guvernului pentru modernizarea învăţământului românesc
- reducerea salariilor cu 25% la nivelul angajaţilor din învăţământ
- poziţionarea angajaţilor din educaţie în zona inferioară a grilei unice de salarizare
- reducerile de personal din educaţie
- tergiversarea votării noii legi a educaţiei

In loc de omagii ei cer:

• Revenirea la un nivel decent al salariilor
• Finantarea echitabila a sistemului de invatamant public
• Adoptarea unor politici in domeniul invatamantului care sa opreasca migratia cadrelor didactice
• Un proces de descentralizare corect si coerent
• Adoptarea unui pachet legislativ complet in domeniul educatiei, care sa asigure stabilitatea sistemului si calitatea
• Stoparea desfiintarii abuzive a unor unitati scolare
• Depolitizarea sistemului de invatamant.

Personal urez învăţătorilor şi profesorilor “LA MULŢI ANI !”.
Mulţumesc si respect munca depusa cu daruire si profesionalism pentru educatia mea si a generatiei mele,pentru educatia copiilor mei si generatiilor lor.Multumesc pentru efortul lor zilnic,pentru ca isi fac datoria din respect pentru dascalii care i-au format la randul lor in spiritul datoriei si responsabilitatii,ca un paradox, in compensarea nedreptatilor pe care le primesc in schimb astazi si de catva timp incoace.

sâmbătă, 2 octombrie 2010

Respect pentru persoanele varstniceÎn sesiunea ONU din februarie 1991, s-a stabilit ziua de 1 octombrie ca „Zi Internaţională a Persoanelor în Vârstă”.
Sărbătoarea aceasta, ar trebui să prilejuiască guvernanţilor nişte reflecţii. Pentru că, în graba către viitor, ei scapă din vedere dezideratele, cerinţele, nevoile celor ajunşi la această vârstă şi nu-şi mai întorc privirile spre cei care au construit prezentul şi o parte din trecut.
Prezentul nu poate fi explicat fără cunoaşterea trecutului, nici proiectarea viitorului, fără explicarea prezentului. Tot astfel generaţiile viitoare îşi găsesc plauzibilitatea de destin în faptele vârstnicilor de astăzi. Din păcate, prea rar se manifestă nevoia ca, dincolo de a-şi căuta rădăcinile în generaţiile trecute, să-i omagieze pe cei care au adăugat, după puterile lor, trepte pe scara devenirii umane.
Dincolo de constrângerile lor fiziologice şi spirituale, este onorant şi omenesc de a omagia sentimentul de solidaritate cu persoanele vârstnice, care nu trebuie să se simtă excluse social. Toate acestea trebuie traduse în fapte, în viaţă, de către guvernanţi, prin asigurarea unui trai fără privaţiuni majore vârstnicilor, prin integrarea şi valorificarea experienţelor de viaţă în proiectele prezentului şi ale viitorului. Este absolut necesar să existe preocupare pentru a găsi, cât mai grabnic, soluţii pentru îmbunătăţirea traiului zilnic al persoanelor în vârstă şi, desigur, al pensionarilor.
Am marcat evenimentul prin participarea la doua evenimente desfasurate ,parca,nu intamplator-la sat si la oras.La sat in comuna Buhoci unde copii au oferit un spectacol inchinat bunicilor.Copii talentati ,copii frumosi care mi-au amintit de anii copilariei mele -senina si fara griji.

La Buhusi Consiliu Local,impreuna cu Casa de Ajutor a Pensionarilor si Raiffeisen Bank au oferit unui numar insemnat de persoane ,,cu mai multi ani,cu mai multa experienta ,,prilejul de a fi impreuna intr-o seara dedicata lor in cadrul unui program special ,cu tombola ,concurs de dans,premii.Am fost impresionata de o prezenta numeroasa careia i-am inchinat tot respectul si pretuirea unui copil care nu mai are cui sa ofere astfel de sentimente.

Sarut mana cu respect -acesta a fost cuvantul meu de incheiere.La multi ani ! Sa fiti sanatosi si sa va bucurati de zile multe si bune,in ciuda celor care considera pensia d-voastra o povara pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.Pensia este un drept castigat si nu o forma de ajutor social.